Tomáše Bílka poslal soud za zneužití pravomoci veřejného činitele a přijímání úplatku do vězení na čtyři roky. Kromě toho musí zaplatit 115 tisíc korun peněžitý trest. Pokud by částku nezaplatil, trest by se mu zpřísnil o dalších šest měsíců. Tomáš Bílek navíc nesmí po dobu deseti let vykonávat funkci zkušebního komisaře. „Zákaz činnosti jsme zvolili, přestože je jasné, že obžalovaného Bílka nikdo v této zemi jako zkušebního komisaře jen těžko zaměstná," podotkl soudce Jiří Večeřa. Bílkovi soud uložil trest jako souhrnný i za předchozí odsouzení. Lubomír Izdný dostal čtyři roky za pomoc k trestnému činu, zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku a podplácení.

Učitel Izdný musí také zaplatit 130 tisíc korun jako peněžitý trest. Pokud by částku neuhradil, zvýšil by se mu trest o osm měsíců. Také Izdný dostal zákaz činnosti. V autoškole nesmí učit deset let. Další učitel Lubomír Kobylka byl uznán vinným pro tytéž trestné činy jako Izdný. Soud mu udělil mírnější, tříletý trest. K tomu dostal padesát tisíc korun peněžitý trest. V případě nezaplacení se mu pobyt ve vězení prodlouží o tři měsíce. Zákaz vyučování v autoškole dostal na pět let. Kobylkovi soud trest vyměřil jako souhrnný kvůli předchozímu odsouzení za znásilnění a vydírání.

Podle soudu trojici usvědčují výpovědi svědků, telefonní odposlechy a tajné nahrávky ze zkušební místnosti. Státní zástupce Jan Adam v závěrečné řeči, s níž se ztotožnil i čtyřčlenný senát, popsal, jak korupce fungovala. „Hlavním organizátorem byl Lubomír Izdný. Byl to jeho nápad, jak zkoušky usnadnit a získat z toho prospěch. Izdný a Kobylka Bílka upláceli, aby nezajistil řádný průběh zkoušek. Když odešel z místnosti, tak učitelé uchazečům pomáhali vyplnit testy. Uchazeči navíc nemuseli chodit na jízdy ani jiné zkoušky," uvedl Adam.

Kapři, maso i ženy

Izdný Bílka podle soudu uplácel masem, dámskou společností, občerstvením po zkouškách včetně alkoholu. Dvakrát měl Izdný Bílkovi naplnit nádrž u auta pohonnými hmotami. Kobylka měl Bílkovi na chalupu přivézt dva kapry a také nezjištěné množství masa. Ve třech případech vzal Izdný podle soudu od uchazečů peníze jako úplatek za usnadnění závěrečné zkoušky a část z těchto peněz předal Bílkovi. Celkem měl od tří uchazečů vybrat šestnáct tisíc korun.
Od září 2009 do prosince 2009 trojice způsobila, že z 307 konaných zkoušek jich 102 bylo složeno neoprávněně.

Všichni tři od začátku vinu odmítali. Lubomír Izdný včera v závěrečné řeči řekl, že vše dělal podle instrukcí majitele autoškoly, pro niž tehdy pracoval. Majitel autoškoly během procesu zemřel. Kobylka uvedl, že se snažil uchazeče na závěrečné testy co nejlépe připravit.„Pokud mne požádali o vyřešení technického problému na počítači, tak jsem jim vyhověl," řekl. Obhájci obviněných uvedli, že je obžaloba postavena pouze na domněnkách. „Pomáhání nemůže být trestným činem," snažil se soud přesvědčit obhájce Lubomíra Izdného Luděk Růžička. „Každé malé dítě ví, že ve škole učitelé nesmí dětem při zkoušení radit," uvedl žalobce Adam, který upozornil, že se do Velkého Meziříčí jezdilo za řidičákovou turistikou. Už od roku 2007 se sem podle něj sjížděli zájemci o řidičská oprávnění i ze zahraničí.

Tomáš Bílek se ze včerejšího hlavního líčení omluvil. Lubomír Kobylka byl přítomen na závěrečné řeči. Rozsudek už ale slyšet nechtěl, a požádal, aby byl vyhlášen v jeho nepřítomnosti. V soudní síni už zůstal pouze Lubomír Izdný. Lavice obžalovaných nakonec osiřela úplně. Po vyhlášení rozsudku Izdný neunesl jeho odůvodnění, které neustále komentoval, a  byl několikrát napomínán soudcem. Izdný nakonec k překvapení všech vstal, šel k soudci, vzal si od něj občanský průkaz a práskl za sebou dveřmi.

Kauza měla dopad i na samotné uchazeče o řidičská oprávnění. Na čtyřicet z nich bylo postupně odsouzeno za křivou výpověď. Podle Bílkovy obhájkyně byla většina z nich Nejvyšším soudem obvinění zproštěna. Soudce Jiří Večeřa řekl, že šlo pouze o jednoho člověka. Další lidé museli jít znovu ke zkouškám.