„Po vyhodnocení obsahu trestního oznámení jsem dospěla k názoru, že nejde o podezření ze spáchání trestného činu a takto o tom byl vyrozuměn i oznamovatel,“ informovala o postupu žďárská státní zástupkyně Lenka Budziňská.

Radnice tak svůj postup při výběru nových firem nemusí na policii vysvětlovat. O tom, že bylo podáno trestní oznámení podle mluvčí ani nevěděli. „Městu není známo, že by bylo podáno trestní oznámení. V případě, že by tomu tak bylo, město se nebude k uvedené záležitosti vyjadřovat po dobu vyšetřování,“ reagovala už na začátku dubna mluvčí města Blanka Sobolová.

Vítězem výběrového řízení se staly dvě firmy z Jihlavy a Polné. Třetí, která pohřbívala doteď, neuspěla. Proti postupu radnice se ohradil i tamní jáhen Římskokatolické farnosti ve Žďáře nad Sázavou Vladimír Lacina, který byl se službami dosavadní společnosti Pietas – Vysibla spokojený. Kritika se snesla i na to, že by měly na Zelené hoře pohřbívat dvě firmy, což podle kritiků přinese více problémů než užitku. Radnice svůj postup obhajovala tím, že dva nájemci vytvoří konkurenční prostředí a tím i zkvalitnění služeb.

Opravovaný úsek.
Oprava žďárského průtahu vstupuje do další fáze

Podle zjištění detektivní kanceláře ale radnice při výběru přihlášených firem chybovala, či dokonce porušila zákon. „Komise upřednostnila jednu firmu před druhou, přestože u jedné zcela chyběla cenová nabídka za pronájem. Místo toho, aby ji vyřadila, dodatečně ji oslovila, aby nabídku doplnila. Nabídka ale byla nižší, než radnice za pronájem požadovala. Přesto komise vybrala nabídku, která nebyla úplná. Umožnila tak jedné firmě svou nabídku doplnit více než měsíc po uzávěrce soutěže,“ popsal Jan Švandrlík z Detektivní agentury Aries. Trestní oznámení podala agentura na členy výběrové komise pro zneužití pravomoci úřední osoby a zvýhodnění při zadávání veřejné zakázky.

Státní zastupitelství ale na to má jiný názor. „Ve věci není dáno podezření ze spáchání uvedených trestných činů, neboť nebylo zjištěno, že by popsaným jednáním došlo k porušení právních předpisů. V případě pronájmu nemovitého majetku města se nejedná o veřejnou zakázku, soutěž ani dražbu. Proto nelze uvažovat o podezření ze spáchání přečinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,“ konstatovala v písemném vyrozumění Budziňská.

Salvátorka
Napít se bez obav: kvalitní vodu mají dvě žďárské studánky

Trestní oznámení přijalo OSZ ve středu 30. března a už o pár dní později v úterý 5. dubna poslalo oznamovateli zamítavé stanovisko. Na otázku, jaké podklady k tomuto rozhodnutí OSZ mělo, Lenka Budziňská odpověděla, že jde o standardní postup. „V zájmu všech stran je, aby podaná oznámení byla vyřízena tak, aby nedocházelo ke zbytečným průtahům,“ uvedla žďárská státní zástupkyně.

S tím se ale nechce smířit detektivní agentura, která už činí další právní kroky. O prověření postupu žďárského státní zastupitelství už agentura požádala nadřízené Krajské státní zastupitelství v Brně.

„S právním názorem státního zastupitelství ve Žďáře nad Sázavou nesouhlasíme a považujeme ho za nesprávný. Pokud se totiž radnice rozhodla vypsat výběrové řízení, jehož podmínkou bylo stanovení ceny za pronájem zázemí, pak musí při výběru postupovat tak, aby neupřednostnila či neznevýhodnila žádného ze soutěžitelů před ostatními. To se v tomto případě stalo a podle nás je to jednoznačně trestný čin,“ trval na svém Švandrlík z detektivní agentury.