Tak rozhodl soud. Bystřický městský úřad neuspěl při odvolání, které se týkalo soudního verdiktu, že radnice je povinná sekat trávu u silnic na vnitřním území obce. Tomu předcházela žaloba Bystřice na stát, potažmo Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD), kvůli sečení trávy podél státní silnice I/19. Soud měl určit, zda je starost o sečení povinností města, anebo příslušné státní organizace.

„Jediné, co ještě zkusíme, je vyvolat diskusi na úrovni Svazu měst a obcí Česka. Je to ale na pokus o změnu zákona, což je běh na dlouhou trať," informoval bystřický místostarosta Josef Vojta. Dodal, že neúspěšná soudní pře vyšla Bystřici na zhruba patnáct tisíc korun za soudní poplatky.

Zjednodušeně ve sporu šlo o to, kdo poseče trávu podél silnice mezi značkami s nápisem názvu města, což by měl podle Bystřických ze zákona o veřejné zeleni dělat vlastník komunikace. V tomto konkrétním případě zastupovaný jejím správcem, tedy ŘSD.

Příkopy podléhají 
zákonu o obcích

ŘSD má ale jiný názor. Odvolává se na zákon o pozemních komunikacích s tím, že zeleň uvnitř obce není součástí komunikace, jejím vlastníkem je obec. „Máme ze stran Státního fondu dopravní infrastruktury zjištěno, že údržba této zeleně není v souladu s rozpočtovými pravidly, protože se nejedná o činnost, ke které byla organizace zřízena," opakovaně uvedla ředitelka jihlavské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová.

Také odvolací soud nyní bystřické radnici potvrdil, že příkop, respektive tráva rostoucí v něm, je skutečně města. „Příkop v intravilánu obce je podle rozhodnutí soudu veřejné prostranství, které tak podlého zákonu o obcích, takže se o něj musíme postarat. Což je podle našeho názoru značně nelogické, protože příkop nikdo veřejně neužívá, nechodí se tam projít. A kdyby nebyla silnice, neexistoval by ani ten příkop. Když ovšem chceme u silnice instalovat nějakou ceduli, svolení ŘSD potřebujeme. Tráva je naše, ale ovocné stromy podél komunikace včetně úrody jsou silničářů. Právní výklady zákonných norem se hodně různí," posteskl si bystřický místostarosta. Podle jeho názoru v tomto soudním sporu nešlo radnici  o peníze, ale výhradně o princip.

Kraj údržbu proplácí, stát ne

Bystřici sečení trávy podél komunikací uvnitř obce, a to jak kolem státních, tak i kolem krajských silnic, vyjde na přibližně deset tisíc korun ročně, přičemž Kraj Vysočina městu údržbu proplácí.

„Tady jde o podstatu. Stát přenáší stále více povinností na města, z čehož nemáme velkou radost, a velkým problémem jsou špatně nastavené zákony, které neumožňují jednoznačný výklad," dodal Josef Vojta.

Řidičům je však jedno, kdo vegetaci u silnice poseká a kdo to zaplatí, hlavně když jim nebude bránit ve výhledu. Kvůli přerostlé trávě totiž není mnohde vidět do silnice a zvyšuje se tak riziko dopravních nehod. „Několikrát se mi už stalo, že jsem si musela najet hodně do silnice, abych při odbočování přes přerostlou trávu viděla, ale většinou ji posekají včas," podělila se o svou zkušenost Jana Bartoníková 
z Bystřice nad Pernštejnem.