Na takovou částku spočítala společnost Bono Publico a městys Budišov ztrátu, vzniklou odstoupením Třebíče od společného projektu na opravu místních zámků.

K soudnímu sporu přitom vůbec nemuselo dojít. Bono Publico žádalo už od roku 2009 o podíl na uhrazení nákladů, které mělo s vypracováním společného projektu na rekonstrukci obou památkově chráněných objektů.

Jednalo se o statisíce. Jenže Třebíčští chtěli ušetřit. V něčí hlavě se tenkrát zrodila šalamounská myšlenka: Dotace na opravu památek se měla dělit v poměru 27:73 ve prospěch Budišova. Proto si třebíčští chytrolíni řekli, že zaplatí jen 27 procent společných nákladů, víc ani ťuk. A jak řekli, tak udělali. Do Budišova poslali dohodu, stvrzenou zastupitelstvem. Obsahovala ultimativní podmínku. Společnost Bono Publico měla písemně prohlásit, že po uhrazením 230 tisíc korun jsou veškeré závazky a pohledávky plně vyrovnány a společnost už nebude po Třebíči nikdy nic chtít.

Budišov nesouhlasil a dal to Třebíči najevo. Dokonce dvakrát, protože minulé vedení města k věci přistupovalo poněkud liknavě a nereagovalo.

Teprve po roce, v červnu 2010, navrhl tehdejší starosta Ivo Uher zastupitelům, aby své předchozí rozhodnutí přehodnotili a zaplatili společné náklady spravedlivě, fifty-fifty. Jakoby tušil, že Třebíči teče do bot. Jenže zastupitelé bouchli do stolu, řekli ne, a považovali tím věc za vyřízenou.

Pokračování znáte. Na radnici v minulých dnech zavládlo překvapení, když přišla zpráva od soudu. Bono Publico žaluje Třebíč o 110 milionů korun. Do téhle nemalé sumy společnost zahrnula vedle přímých nákladů na již vypracovaný projekt také dotaci, o kterou městys přišel, a vyčíslila i důsledky zhaceného plánu.

„Vše má svůj vývoj a lhůty. Byli jsme nuceni sáhnout k žalobě, neměli jsme už chuť pokračovat v dalších jednáních,“ říká předseda správní rady společnosti Bono Publico Milan Boček.

Sporem se zabývá třebíčský soud. Termín jednání zatím nebyl stanoven. „Na smír to nevidím. Stanoviska obou stran jsou tak vyhrocená, že smír nelze uzavřít,“ vyjádřil se soudce Jan Hurdík. To potvrzuje i starosta Třebíče Pavel Heřman. „Pohledávku neuznáváme. Nebudeme dobrovolně platit nic,“ řekl.
Společný projekt Třebíče a Budišova na opravu zámeckých objektů poznamenala známá mediální kauza Budišov s nastrčenými agenty, odstartovaná televizí Nova. I když se žádné zneužití dotací nikdy neprokázalo a ministerstvo pro místní rozvoj nakonec peníze na rekonstrukci uvolnilo, projekt se už neuskutečnil. Třebíč z něj vycouvala, a tím čerpání peněz znemožnila.

Podle třebíčských politiků bylo nemožné ve zbývajícím třináctiměsíčním termínu rekonstrukce stihnout. Budišovští jsou naopak přesvědčeni, že se vše zvládnout dalo.