Po několika letech se však ukázalo, že fungovaly načerno, protože prostor na Jiráskově nebyl oficiálně hudbením klubem, ale barem s kulečníkem a šipkami. „Přišel dopis, ve kterém mě seznámili s tím, že ten prostor je už osmnáct let zkolaudovaný jako kulečníková herna. Po tolika letech se to začalo řešit," uvedl provozovatel klubu Bezvědomí Jaroslav Štěpánek, který má prostor od září 2015 v nájmu. O tom, že hudební klub oficiálně na Jiráskově 6 vlastně ani nikdy předtím neexistoval, do té doby nevěděl.

„Podnik byl veden jako bar s kulečníkem a šipkami. V únoru tohoto roku provedli zástupci stavebního úřadu, hygieny a hasičů šetření, ze kterého vzešel podnět provést v podniku opatření, aby mohl být užíván jako hudební klub, a do doby provedení patřičných úprav byl klub vyzván, aby byl provozován pouze jako bar, nikoliv hudební klub," uvedl mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

ÚNIKOVÉ VÝCHODY

Pro to, aby se prostor mohl stát hudebním klubem, musí splňovat předepsaná opatření kvůli hlučnosti či bezpečnosti. „Únikový východ a vzduchotechniku udělali už majitelé předchozích klubů, ale už nikdo tenkrát nezměnil ten papír. Kolaudace byla nakonec bez problémů, protože prostor je tomu uzpůsoben," podotkl Štěpánek a dodal, že ho mrzí, že vše trvalo více než měsíc a klub tak přišel o naplánované koncerty.

Klub Bezvědomí není jediný, který byl provozován v rozporu s tím, co má oficiálně v papírech. Přijde se na to ale většinou až při kontrolách kvůli něčemu zcela jinému. „V provozovnách většinou dochází ke kontrolám, pokud na ně přijdou stížnosti. V případě Bezvědomí se jednalo o stížnosti na rušení veřejného pořádku. Jde hlavně o hluk, který dělají návštěvníci klubu při odchodu, proti tomu ale my nijak zasáhnout nemůžeme," uvedl Jiří Kos z Krajské hygienické stanice, která mimo jiné kontroluje, zda hudební produkce uvnitř klubů nepřekračuje stanovený hlukový limit.

„Samotné kolaudační řízení je ale věc stavebního úřadu. My mu jen podáme hlášení, je-li něco v nepořádku," dodal Kos.

IVANA HOLZBAUEROVÁ