Počet přestupků řešených strážníky na Vysočině se v prvním pololetí meziročně snížil o necelých devět stovek. Méně bylo provinění v silničním provozu, proti veřejnému pořádku i občanskému soužití, mírně se naopak zvýšil počet majetkových přestupků. Informace za celý kraj poskytla jihlavská městská policie.

Strážníci například zjistili 554 přestupků, když měřili na silnicích rychlost vozidel. Ve stejném období roku 2010 jich bylo 516.

„Porovnání těchto údajů s celkovým počtem přestupků jasně dokazuje, že hlavní náplní práce strážníků není měření rychlosti pomocí radarů, ale celkový dohled nad bezpečností silničního provozu,“ prohlásil ředitel jihlavských strážníků Jan Frenc.

Celkem strážníci od začátku ledna do konce června řešili na silnicích kraje 17 662 přestupků.

„Ale dá se očekávat, že kvůli změně zákona, podle které nemusíme od začátku srpna označovat měřené úseky informačními tabulemi, bude počet těchto přestupků dál narůstat,“ konstatoval Frenc.

Nepatrně se naopak v první půlce roku snížil počet oznámení přijatých od občanů.

„Statistiky přesto potvrzují příznivý trend, kdy lidé přestávají být lhostejní a stále více si všímají, co se kolem nich děje,“ prohlásil šéf jihlavských strážníků.

Městská policie funguje na Vysočině v devíti městech. Dohromady nyní zaměstnává 176 strážníků, o dva víc než loni.