Co všechno je soudem odsouzený člověk ochoten udělat, aby se vyhnul trestu vězení? Jaké motivy ho vedou k tomu, aby k výkonu trestu nastoupil? Na tyto otázky může alespoň částečně odpovědět průběh případu Romana G. z Jihlavy.

Ten stanul před soudem proto, že se vyhýbal nástupu do vězení k výkonu trestu, který mu byl udělen. Po čase ukrývání došlo k dramatické situaci, když před policisty, kteří pro něho šli, utekl na střechu domu, schoval se za komín a vyhrožoval sebevraždou, pokud by ho policie chtěla zatknout. Minulý týden proto stanul znovu před soudem.

Roman G. žije trvale v Jihlavě. Nyní však pobývá ve věznici v Horním Slavkově za přečin, který před časem spáchal. Otec devíti dětí se již před tím dostal dvakrát do konfliktu se zákonem.

Pomohla amnestie

Téměř dvacet let již však uplynulo od doby, kdy byl naposledy propuštěn na svobodu. Z vězení vyšel 1. ledna 1990 na amnestii a od té doby oficiálně „sekal dobrotu“. Před časem však znovu „uklouzl“ a měl potřetí ve svém životě nastoupit do vězení. To však neučinil.

Podal si žádost o odklad výkonu trestu o tři měsíce. Že ale byla tato žádost zamítnuta, se podle svých slov nedozvěděl. Jeho poštovní schránka byla v dezolátním stavu, chyběla jí dvířka, a zamítavé stanovisko k žádosti o odklad zřejmě proto podle svých slov nedostal.

Do vězení však nenastoupil ani po uplynutí oněch tří měsíců, o které žádal. Přebýval v Jihlavě na různých místech mimo své trvalé bydliště. Tak činil až do 12. prosince loňského roku, kdy byl vypátrán policií. Okolnosti, které předcházely jeho zadržení, byly značně dramatické. U soudu, k němuž Roman G. doputoval kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí, je v obžalobě popsal státní žalobce Jiří Morava: „Vlastnímu zadržení se pokusil zabránit útěkem na střechu domu na ulici Matky Boží v Jihlavě, kde se schoval za komínem. Po dostihnutí hlídkou Policie České republiky hrozil sebevraždou skokem ze střechy, pokud za ním půjdou na střechu a pokusí se ho chytit.“

Roman G. se hájil, že výkon úředního rozhodnutí mařit rozhodně nechtěl. „Podal jsem si žádost o odklad výkonu trestu. Mezitím jsem chodil do práce, abych mohl uživit rodinu. Žádné vyjádření od soudu mi nepřišlo, a tak jsem chodil do práce a čekal na nový nástup. Trestu jsem se nechtěl v žádném případě vyhýbat. V prosinci jsem byl eskortován do výkonu trestu, aniž by mi přišlo vyjádření k mé žádosti o odklad výkonu trestu. Poštu si vždy přebírám, tak se domnívám, že moje žádost se někde ztratila.“

Soud mu však jeho dobrý úmysl a bezelstnost neuvěřil. Jeho problém je v tom, že se soudem nijak nekomunikoval, přestože od něj žádnou odpověď na žádost o odklad podle svých slov nedostal. A to ani po uplynutí doby, o kterou žádal. Minimálně tehdy se měl hlásit ve vězení. Nepobýval ve svém trvalém bydlišti, a když se na něj přišlo, před policisty utíkal a vyhrožoval jim sebevraždou, pokud ho budou chtít chytit.

„Bylo prokázáno, že se obžalovaný dopustil toho, co je mu kladeno za vinu. Měl se zajímat o to, jak je jeho žádost vyřízena, neboť bylo jasné, že bude muset nastoupit výkon trestu. V dané době záměrně nechal poškozenou schránku, on sám byl vinen tím, že nezajistil řádné přebírání pošty,“ řekl státní zástupce Jiří Morava a v návrhu trestu uvedl: „Mám za to, že na obžalovaného je třeba působit nepodmíněným trestem odnětí svobody, proto navrhuji trest 6 až 8 měsíců ve věznici s ostrahou. Pakliže by soud naznal, že na obžalovaného je ještě možné působit alternativním trestem, nechávám to na zvážení soudu. Myslím, že prostor tady pro to není, nicméně za adekvátní považuji trest obecně prospěšných prací na samé horní hranici výměry.“

Soud prostřednictvím soudce Zdeňka Chalupy nakonec stanovil maximální možný alternativní trest 300 hodin obecně prospěšných prací. „Je to s ohledem na vcelku pozitivní hodnocení obžalovaného ze současného výkonu trestu odnětí svobody,“ řekl soudce a v odůvodnění ještě dodal: „Místo toho, abychom obžalovaného živili ve výkonu trestu odnětí svobody, bude lepší, když pro společnost odvede nějakou práci.“ Až se vrátí z vězení, bude muset Roman G. odpracovat nejvyšší možný počet hodin. Úsměv na jeho tváři směrem k jeho potomkům však svědčil o tom, že je s rozsudkem spokojen.