Jaroslava Kruntoráda, bývalého starostu Havlíčkova Brodu, a s ním i sedm dalších lidí včera Okresní soud v Pardubicích zprostil obžaloby. A to v plném rozsahu. Osvobozující rozsudek si přímo v soudní síni vyslechli i Josef Beneš, Ludvík Čermák a Václav Janoušek. Za nepřítomné Jana Albrechta, Vladimíra Huška, Miroslava Vomelu a Josefa Bártla pak jejich právní zástupci. Původně byl mezi obžalovanými i Karel Švec, ten ale tragicky zemřel při amatérské automobilové soutěži.

Státní zastupitelství je vinilo ze zmanipulování několika veřejných soutěží z let 2004 až 2006 v Havlíčkově Brodě. Byly mezi nimi výstavba autobusového terminálu za více než šedesát milionů korun, pronájem městského koupaliště, stavební práce v interiéru zimního stadionu a další.

Pletichy a úplatky

Žaloba se v průběhu zdlouhavého procesu, který začal už v roce 2006, snažila prokázat, že obžalovaní se dopustili hned několika trestných činů. Například pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci veřejného činitele, přijímání úplatku, nebo podplácení.

„Soud provedl rozsáhlé dokazování, vyslechl obžalované i desítky svědků a měl k dispozici znalecké posudky a listinné důkazy. Dospěl nicméně k závěru, že skutkový děj, tak jak ho prezentovala obžaloba, tyto důkazy jasně a věrohodně neprokázaly,“ řekl předseda senátu Jan Šlosar.

Obšírně se věnoval i problematice telefonních odposlechů, které soud jako přípustné důkazy neuznal. Odvolal se nejen na platnou judikaturu Ústavního soudu, ale také na mezinárodní úmluvy.

„Příkaz k povolení odposlechu musí splňovat zákonem stanovená kritéria. Patří mezi ně i zcela zásadní kritérium relevantní indicie o spáchání trestného činu. Telefonní odposlechy ovšem v tomto případě tato kritéria nesplňovaly. Výstupy z nich tudíž nemohl soud procesně využít,“ zdůvodnil Šlosar.

Státní zástupkyně Kateřina Pavlíková hned v úvodu své závěrečné řeči přiznala, že konstrukce obžaloby stojí a padá právě s telefonními odposlechy.

„Přesto jsem přesvědčena, že se obžalovaní trestné činnosti dopustili,“ prohlásila Pavlíková, a dokonce konstatovala, že někteří svědci před soudem lhali. „Nespolupracovali s policií, nevypovídali podle pravdy, protože by jinak museli připustit svou osobní vinu,“ uvedla Pavlíková.

Nepřímo napadla i zmíněnou judikaturu Ústavního soudu. „Při definování předpokladů pro odposlechy telefonů se Ústavní soud vzdálil realitě,“ tvrdila státní zástupkyně.

Stačily by telefonní odposlechy?

Obhájci se ale s rozhodnutím soudu neuznat odposlechy jako přípustné důkazy plně ztotožnili.

„Postup soudu byl správný. Obecně lze konstatovat, že policejní odposlechy byly na základě anonymního udání zahájeny, a teprve v průběhu jejich trvání se čekalo, co vlastně přinesou. A to je přímo v rozporu se zákonem. Odposlechy mají být zahájeny tehdy, mapují-li konkrétní trestný čin,“ řekl například jeden z nich Robert Jonák. Ostatní obhájci v této souvislosti dokonce uvedli, že i kdyby soud uznal odposlechy jako důkaz, k prokázání viny jejich klientů by to údajně stejně nestačilo. „Důkazní stav není jednoduše v souladu s obžalobou,“ zopakoval další z obhájců Eduard Bruna.

Přítomní obžalovaní včera před soudem znovu zopakovali, že jsou nevinní.

„Post starosty města jsem opustil předčasně, a to na jaře 2006. Můj odchod ale nebyl přiznáním viny z činů, kterých jsem se měl podle obžaloby dopustit, nýbrž protestem proti poměrům, které začaly na havlíčkobrodské radnici panovat,“ prohlásil Jaroslav Kruntorád.

Opětovně zdůraznil, že nikdy pro výstavbu autobusového terminálu nehlasoval. „Nebyla to moje priorita. A v případě pronájmu koupaliště jsem dopředu a veřejně avizoval, že jsem podjatý vzhledem k pozici, kterou tam zastával můj syn,“ uvedl ještě Kruntorád.

Včerejší rozsudek Okresního soudu v Pardubicích není v právní moci. Obhájci se sice práva na odvolání vzdali, státní zástupkyně si ale ponechala lhůtu na rozmyšlenou.