Dostali jste od vedení nebo zřizovatele školy nějaké doporučení, jak ke stávce přistoupit?
Vedení nám dalo možnost vybrat si podle vlastního uvážení. Kdo chce stávkovat, zůstane doma a nedostane za jeden den plat. Kdo přijde do školy, bude zaměstnán náhradní prací. Škola jde do stávky, žáci zůstanou doma, protože při poradě se většina vyjádřila pro stávku. Odbory ve škole nemáme, takže je to skutečně na rozhodnutí každého jednotlivce.

Do stávky jdou málokdy všichni zaměstnanci školy, proč tomu tak je?
To asi není také úplně všude pravidlem. Někde jdou do stávky opravdu všichni zaměstnanci. Jinde nikdo. Některé školy jen vyjadřují stávce podporu, ale přitom se u nich učí. Někdo si myslí, že je stávka zbytečná a nic se nezmění. Jiní si naopak myslí, že když budou stávkovat všichni nebo velká většina, tak změny dosáhnout lze, k úsporným opatřením se nepřistoupí, financování zůstane při starém. Já sama si nedovedu představit, jak by se toho dosáhlo.

V pondělí se do stávky zapojí na Vysočině dvě stovky škol.
Kdo se na Vysočině zapojí do školské stávky? Deník připravil přehled škol

Váš postoj by se ale dal vyložit také tak, že jste se stavem ve školství spokojena a proto stávkovat nebudete.
Spokojená nejsem, nikdo přece nechce jít z lepších podmínek do horších. Srovnávat situace s minulostí se ale nedá. Dříve měli učitelé podprůměrné platy, v poslední době se situace zlepšila a lepší jsou i podmínky. Když jsem začínala učit, bývaly třídy plněné až na čtyřicet žáků, to už není. V současné době je maximum třicet žáků a ještě k tomu se spousta předmětů dělí. Pak máme ve skupině dvanáct až patnáct žáků a s těmi se pracuje lépe, to je jednoznačné. Když na to nebudou peníze, budeme opět pracovat s nedělenými třídami, které jsou v současné době hodně různorodé. Kromě nadaných žáků jsou tam žáci průměrní, podprůměrní a výsledkem inkluze jsou v běžných třídách i žáci se speciálně vzdělávacími potřebami. Pak je ta práce opravdu hodně náročná. A teď hrozí, že bude ve finále, co se týče reálné mzdy, ještě hůře hodnocená než v současnosti.

Takže v rozhodování, zda stávkovat, nehrálo vůbec roli, zda pondělní den dostanete zaplacený, nebo ne?
Nebudu teď mluvit přímo o sobě. Jde o to, že někteří lidé si myslí, že se stávkou ničeho nedosáhne, protože peníze ve státním rozpočtu prostě nejsou a dluh se stále zvětšuje. V neposlední řadě může rozhodnutí některých lidí ovlivnit i ten finanční efekt. Další věc je, že stávka zkomplikuje život rodičům, kteří nemají hlídání dětí. I učitelky jsou rodiče a mají děti. Tím pádem může jejich rozhodnutí ovlivnit i situace ve škole, kam chodí jejich děti.

Stávka, ilustrační foto
Stávka škol 2023: na Vysočině se počet protestujících prudce zvyšuje

Ten názor napříč sborovnou tedy není jednotný. Panuje nevraživost mezi učiteli, kteří jdou a nejdou do stávky?
Určitě. Ti, co do stávky jdou, jsou přesvědčení, že mají stávkovat všichni jednohlasně. Naopak ti, co nejdou, jsou přesvědčeni, že každý je svéprávný a má právo na svůj vlastní názor. Kdo stávkovat chce, tak ať si stávkuje a kdo nechce, ať nestávkuje.

Takže se ve sborovně vyloženě hádáte?
Určitá výměna názorů tam probíhá. Jako asi všude.

A co vztahy s dalšími nepedagogickými pracovníky? Necítíte potřebu se jich zastat, protože přeci jen mají velmi nízkou mzdu a ta má ještě klesnout?
Snižování již tak nízkých mezd nepedagogických pracovníků určitě v pořádku není. Sympatizujeme s nimi. Chápeme jejich postoj, ale na druhou stranu taková mzda je v těch profesích asi všude. Je zřejmě jedno, jestli člověk uklízí ve škole, v nemocnici nebo ve firmě. Nikde asi nebude brát statisíce. Zrovna tak u kuchařky, dá se říct, že je jedno, jestli vaří v restauraci nebo ve školní jídelně, ty platy nejsou vysoké nikde.

Ke stávce se z jihlavského gymnázia rozhodla připojit většina učitelů. Ilustrační foto:
Stávka škol 2023: na jihlavském gymnáziu zůstane doma více než půlka učitelů

V rozhodování vašich kolegů také mohlo hrát roli, že učíte na střední škole. Tam může student přeci jen zůstat doma sám, což děti ze základní nebo mateřské školy nemohou.
To je pravda. Komplikace to ale přinese také. Například ohledně stravování, ty děti si těžko uvaří, budou si muset dojít na oběd, bude to pro ně dražší než ve školní jídelně. Mohou se chytit divné party, a kdo ví, kam se o volném dni vypraví nebo k čemu se kde přichomítnou. Není to úplně jednoduché ani pro středoškoláky a jejich rodiče.

Rozhovor jedna z učitelek střední školy na Vysočině poskytla pod příslibem anonymity. Její totožnost je Deníku známa.