Své představy o reformě společné zemědělské politiky po roce 2020 zformulovali zemědělci do společného prohlášení, kteří představitelé Krajské agrární komory Kraje Vysočina, ale také zástupci zemědělských svazů a soukromých zemědělců podepsali v květnu letošního roku. „Požadujeme podporu při vyjednávání s cílem zabránit zastropování plateb,“ poukázal na jeden z požadavků signatář prohlášení a předseda Krajské agrární komory Kraje Vysočina Josef Blažek.

Návrh na zastropování dotací pro větší podniky, které zajišťují více než sedmdesát procent současné produkce živočišné výroby, tedy chovu hospodářských zvířat, považují signatáři prohlášení za pohrdání většinou českých zemědělců ze strany představitelů Evropské unie. Podle signatářů by měli mít čeští zemědělci srovnatelné podmínky. „Při vstupu do Unie byly slibované rovné podmínky, ty ale bohužel ani po patnácti letech nejsou,“ připomněl Josef Blažek.

Žně na Třebíčsku.
Letošní žně začaly na Vysočině překvapivě už v prvním červencovém týdnu

Zástupci zemědělců podepsaných pod společným květnovým prohlášením také požadují podporu citlivých komodit nebo podporu opatření k řešení důsledků citlivých změn, zejména sucha. To znamená podpořit živočišnou výrobu jako zdroj organické hmoty, což vede ke zlepšení půdních vlastností a je důvodem pro pestřejší osevní postup a zadržování vody v krajině. Tento požadavek zase souvisí v potřebou zachovat stávající stavy hospodářských zvířat.

Zemědělci z Vysočiny se navíc odvolávají na programové prohlášení koaliční vlády, kde je mimo jiné uvedeno „Budeme hájit rovnoprávné postavení českých zemědělců a potravinářů v rámci EU, především nediskriminační přístup k rozpočtovým prostředkům EU a rozvojovým programům. V oblasti národních a regionálních dotací uděláme maximum pro narovnání podmínek českým zemědělcům a potravinářům v rámci EU“.

Ilustrační foto.
Pacovští bramboráři obhlédnou porosty

S prohlášením už zemědělci z Vysočiny seznámili hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka. „Máme příslib, že hejtman s naším prohlášením seznámí zastupitele Kraje Vysočina. Politickou podporu pak budeme hledat po prázdninách mezi poslanci a senátory,“ nastínil další postup vysočinských signatářů společného prohlášení Josef Blažek.