„Zahrada u řeky si dává za cíl stát se prvním vzdělávacím, komunitním a otevřeným zahradním prostorem v Třebíči,“ popsala záměr Iveta Machátová ze sdružení Chaloupky. Prostřednictvím workshopů pro veřejnost se bývalé zahradnictví přemění na přírodní zahradu, která bude sloužit jako vzdělávací prostor pro školy, jako komunitní zahrada i jako místo pro osvětové akce a trávení volného času.

Režisér Luboš Balák a herci Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil.
Blíží se šestnáctá přehlídka profesionálních divadel v Třebíči

Třebíčská Zahrada u řeky je jedním z dalších osmnácti projektů, mezi které letos program Zelené oázy rozdělí milion a půl korun. Kvalitu třebíčského projektu dokládá i fakt, že grantová komise vybírala z téměř 150 dalších žádostí.

A na Vysočině nebude jediným podpořeným projektem. Uspělo také Sdružení Krajina, které vybuduje přírodní učebnu v rezervaci Meandry Svratky u Milov na Žďársku. Nachází se tam lokalita, která je ovlivněna dřívější těžbou cihlářské hlíny. Díky podpoře z programu Zelené oázy obnoví nebo vytvoří Sdružení Krajina osm tůní a ve spolupráci s obcí, Správou CHKO a místní školou vybuduje „přírodní učebnu“, kde se budou moci žáci seznámit s praktickými činnostmi v přírodě.

Podle ředitele Nadace Partnerství Miroslava Kundraty je podpora zeleně a vodních prvků ve městě klíčová pro adaptaci na změny klimatu. „V praxi jeho důsledky můžeme zažívat na vlastní kůži každý rok. Každé, i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu, pomáhá snižovat negativní dopady klimatických změn,“ řekl Kundrata. 

Ilustrační foto.
Skoro třicet podvodných smluv dostalo ženu do dluhové pasti