Zhoršující se situaci s žebrajícími lidmi začala řešit i radnice a připravuje nová opatření.

Jedním z nich je vyhláška obecné povahy, která žebrání zakáže ve vytížených oblastech města. „Konkrétně jde o centrum města, židovskou čtvrť, prostor baziliky, zámku a přilehlého okolí. Týkat se bude i prostoru autobusového nádraží. Kromě centra se pak vyhláška bude vztahovat i na parkoviště supermarketů,“ sdělil starosta města Pavel Pacal.

Město ke kroku přistoupilo, protože v posledních měsících jsou žebráci více neodbytní a rozšiřují se po městě. „Čas od času se setkáváme s tím, že nám lidé oznamují, že po nich někdo chtěl peníze a podobně. Je to ale velmi těžko prokazatelné. Vyhláška o zákazu žebrání nám pomůže, protože jde o další nástroj, který nám určuje, jak takové jednání můžeme postihnout,“ komentovala mluvčí Městské policie Třebíč Lucie Šerková.

V budově vznikne šest nových startovacích bytů.
Městský dům na Soukenické ulici v Třebíči čekají velké změny

Pokud vyhlášku schválí zastupitelstvo města, začne platit od čtvrtého října letošního roku. Jakmile ji někdo poruší, jedná se o přestupkové řízení, kde hrozí vysoké pokuty. „Maximální postih je v tomto případě pokuta ve výši deset tisíc korun na místě. Případ je ale možné předat správním orgánům k dořešení,“ doplnila Lucie Šerková.

Výjimka ze zákazu se vztahuje pouze na studenty, kteří prosí o finanční příspěvek během svatého týdne. „Co se týče pouličních hudebníků, tam ukáže fungování praxe. Někteří z nich jsou totiž vtíraví, jiní zase hrají především pro svou zábavu. Záležet bude na posouzení policie,“ nastínil starosta.

Chtějí i bezdoplatkové zóny

Město v minulosti trápil příliv sociálně slabých obyvatel, kteří bydleli v nájemních bytech na náměstí a často narušovali veřejný pořádek. „Existuje totiž agentura, u které tito lidé vyvolávají poptávku po bydlení. Agentura následně oslovuje majitele nemovitostí a čeká, zdali někdo uslyší na jejich finanční nabídky. Pokud ano, okamžitě tam žadatele nastěhuje a oni následně získají příspěvek na bydlení od Úřadu Práce. My jako město nemáme žádnou možnost toto jednání ovlivnit,“ popsal Pacal.

Co je to bezdoplatková zóna
- vyhlašují je obecní úřady- jde o oblasti, kde se vyskytují sociálně nežádoucí jevy
- například rušení veřejného pořádku, lidé jsou tam opakovaně pod vlivem alkoholu a drog, ohroženy jsou tam děti
- pokud se do takové lokality někdo nově nastěhuje, nemá nárok na příspěvek na bydlení od Úřadu Práce
- opatření se ale nevztahuje na ty, kteří v lokalitě bydlí a příspěvek čerpali předtím, než tam byla vyhlášena bezdoplatková zóna

Radnice proto připravuje nařízení, které by v některých částech města zavedlo bezdoplatkové zóny. Ty mají za cíl zamezit přílivu sociálně slabých obyvatel do nájemních bytů. „Tito lidé mnohdy čerpají příspěvky na bydlení, který vyplácí Úřad Práce. Aby jej dostali musí se prokázat nájemní smlouvou. Pokud je nemovitost lokalizována v bezdoplatkové zóně, nemají na tento příspěvek nárok. Nevztahuje se to ale zpětně na ty, kteří v místě již bydlí,“ vysvětlil Pacal.