Prof. dr. Vladimír Reisky de Dubnic, který se na zámku na Silvestra 1923 narodil, se po historické politické a společenské změně vrátil domů z americké emigrace a zanedbanou stavbu na své náklady začal restaurovat, zveleboval rovněž přilehlý park.

Z díla se však těšil pouze deset let, v roce 2001 zemřel. Rodový majetek zdědily jeho dvě dcery a dva synové žijící v USA.

Z jejich pověření krásný objekt, dnes využívaný především pro významná jednání a konference, s velkou péčí obětavě spravuje Vladimíra Rubinsteinová.

Výjimečně bude zámek zpřístupněn veřejnosti v sobotu 7. května. Kovaná brána bude odemčena hodinu po poledni. Připraven je kulturní program. Karel Plocek vystoupí s pásmem Známé a zapomenuté osobnosti české hudby a zahraje Žákovský komorní orchestr ZUŠ Chotěboř. Dveře zámku budou opět uzavřeny v osm hodin večer.

Současnou podobu pozdně barokního stylu vilémovský zámek má rovných 370 let. Jeho základy jsou však staré téměř devět století, pocházejí z roku 1120. Stál na nich klášter sv. Petra a Pavla. Jak dokládá nedávno vydaná kniha Tomáše Somera a Josefa Šrámka Benediktinské opatství ve Vilémově – Dějiny zapomenutého kláštera na česko-moravském pomezí, šlo o jeden z největších klášterů ve střední Evropě. V roce 1421 jej zbořili husité, ruiny shlédl i Jan Žižka z Trocnova, který o tři roky později skonal na jiném místě Německobrodska, v obci dnešního názvu Žižkovo Pole. Pevnost, která s odstupem času na zbořeništi vyrostla, Václav Ferdinand Caretto de Milessimo, markýz ze Savony, v roce 1689 přestavěl na renesanční zámek. Ten byl naposledy barokně přebudován v roce 1746.

Když v roce 1852 rodina Caretta de Millesima vymřela, zámek připadl pokrevnímu příbuznému – Francisi Václavu baronu Reiskému de Dubnic. Za druhé světové války zámek obsadili nacisté. V roce 1945 v něm krátce pobyli vojáci Rudé armády maršála Malinovského a ještě v témže roce byl vrácen Reiským. Na jaře 1948 však byl zkonfiskován a do počátku devadesátých let sloužil k různým, většinou sociálním účelům. Suma sumárum: rod Reiských de Dubnic zámek vlastnil mezi lety 1852 až 1939, 1945 až 1948, od roku 1991 dosud. Sečteno: 113 + 3 + 25 = 141 let.

Ivo Havlík