Vedení města se snaží zjistit, ve kterých soukromých bytech nově příchozí Romové bydlí. „Ve spolupráci s úřadem práce a odborem sociálních věcí identifikujeme problémové nemovitosti, abychom měli přehled o vyplácených dávkách na bydlení, které úřad práce vyplácí,“ oznámil starosta města Pavel Pacal.

Radnice chce zavést bezdoplatkové zóny. Pokud by chtěl nový žadatel v takovém místě bydlet, ztrácí možnost získat doplatek na bydlení. „Cílem je demotivovat obchodníky s chudobou,“ vysvětlil Pacal.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Uchazeči o dostavbu Dukovan musí do listopadu vyplnit bezpečnostní dotazník

Radnice připravuje i další kroky. „Jde například o úpravu vyhlášky o nočním klidu v Zámostí nebo novou vyhlášku o zákazu žebrání na území města. Jednáme i s představenstvem Společenství vlastníků jednotek v bytových domech a panelácích. Chystáme i výzvu k majitelům nemovitostí, aby prověřovali své nájemce před uzavřením nájemních smluv a nepronajímali byty problémovým osobám,“ vyjmenovala mluvčí radnice Irini Martakidisová.

Jednání probíhají i se samotnými majiteli dotčených bytů. „Od několika ubytovatelů již máme přislíbeno, že neprodlouží nájemní smlouvy, které končí v červenci,“ dodal Pacal.

Město Třebíč jak řekl starosta Pacal nově příchozí romské komunitě nevyplácí žádnou finanční podporu. Na dodržování pořádku v centru nyní ve větší míře dohlížejí městští strážníci a Policie ČR. „Městská policie zvýšila pěší, pochůzkovou a kontrolní činnost v centru města i jeho okolí,“ sdělila mluvčí městské policie Lucie Šerková. Podobná opatření zajišťují i příslušníci Policie ČR. „Jde o systematickou činnost ve spolupráci s městem i městskou policií. Opatření mají hlavně preventivní charakter a zaměřujeme se na centrum města,“ komentovala policejní mluvčí Dana Čírtková.