"Vysoká škola polytechnická Jihlava zveřejnila termíny přijímacího řízení, podmínky přijetí ke studiu a zahájila příjem přihlášek ke studiu. Zájemci o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek na obory Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Cestovní ruch a Finance a řízení," informoval mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba.

Ilustrační foto.
Nic nového. Řidiče i v příštím roce čeká řada komplikací na silnicích

V letošním roce se zájemci o studium mohou hlásit do tří kol přijímacího řízení bakalářských studijních oborů a programů Cestovní ruch, Finance a řízení, Finance and management (studium v angličtině), Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi, Aplikovaná informatika, Porodní asistentka, Všeobecná sestra a Zdravotně sociální pracovník. Všechny výše uvedené obory je možné na VŠPJ studovat jak v prezenční formě, tak ve formě kombinované (o sobotách), pouze obor vyučovaný v angličtině je nabízen ve formě prezenční.

Pro magisterské studijní obory Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví a obor Komunitní péče v porodní asistenci byla vyhlášena dvě kola přijímacího řízení. Studium je (mimo obor vyučovaný v angličtině) bezplatné. Novinkou je zrušení zkoušky z cizího jazyka u studijních oborů Porodní asistentka a Všeobecná sestra.

"Přihlášku je možné podat pouze online na stránkách školy, nejzazší termíny jednotlivých kol pro podání přihlášky jsou 15. květen, 17. červenec a 21. srpen," doplnil další informace Obruba.