Jaké byly vaše první pocity, když jste se o výsledcích voleb dozvěděl?

V prvních chvílích jsem tomu nemohl uvěřit. Velké poděkování patří voličům, hlavně ale rodině, která mě celou dobu podporovala, samozřejmě okresnímu výboru a dalším výborům strany, které mi daly tu možnost kandidovat, a samozřejmě lidem ve Studenci. Právě oni mi už od roku 1980 dávají svou důvěru, a to už je hezká řádka let. Bez nich bych se nikdy nestal obecním zastupitelem, starostou ani poslancem.

Před sedmi lety jste neuspěl při senátních volbách, těsně druhý jste skončil i při těch loňských. Po nich jste řekl, že to byl váš poslední pokus o senátorských mandát. Vnímal jste právě skončené sněmovní volby jako svou poslední možnost na post zákonodárce?

Určitě, v šedesáti nebo jednašedesáti letech by to už nemělo cenu. Je třeba uvolnit místo mladším, perspektivnějším. Věkové a samozřejmě i stranické složení Poslanecké sněmovny je nyní zajímavé, oproti předchozím letům myslím dost omládla.

Jak jste trávil volební čas?

V pátek jsem ve Studenci předal členům volební komise místnost, občas jsem jim zavolal, jestli je všechno v pořádku. V sobotu jsem pracoval na zahrádce a odpoledne jsem po sečtení odvážel hlasovací lístky do Náměště. Potom už jsem registroval průběžné výsledky. Kolem patnácté šestnácté hodiny jsem začal tušit, že by se to mohlo, po dvou neúspěších v senátních volbách, tentokrát povést.

Tušil jste to už před volbami nebo skutečně až v sobotu odpoledne?

Když jsem šel na kandidátku, dalo se tušit leccos, ze šestého místa ale bylo dost daleko k mandátu. Opět ale musím poděkovat voličům, že si na mě vzpomněli. Ve volbách do krajského zastupitelstva jsem ale měl také dost preferenčních hlasů, čehož si strašně vážím. Věřím, že voličskou přízeň nepromarním.

Jaký program vás v nejbližších dnech čeká?

Mám toho teď opravdu hodně. V neděli ráno jedu vlakem na zasedání poslaneckého klubu do Prahy, v úterý se sejde finanční výbor zastupitelstva kraje a v nejbližších dnech se také musím sejít se členy zastupitelstva obce Studenec, abychom dohodli, co dál a jak pokračovat v práci.

Budete dál starostou Studence?

Hlavně o tom bude řeč. Své si k tomu ale řeknou zastupitelé obce a na konečném řešení se dohodneme společně. Definitivní rozhodnutí padne až po jednání s nimi.

Jaké oblasti jsou vám blízké, čemu byste se chtěl v Poslanecké sněmovně věnovat?

Budou do toho promlouvat představy klubu a bude záležet, jak si jednotlivé úkoly rozdělíme. Rád bych se věnoval problematice samosprávních celků, dopravě, zemědělství nebo třeba životnímu prostředí. Uvědomuji si ale, že hodně poslanců má titul před i za jménem a jsou to skuteční odborníci na danou věc. Věřím ale, že se nás pár se selským rozumem najde a dokážeme být taky užiteční.

Máte už teď nějaké cíle, konkrétní věci, které byste chtěl prosadit?

Program KSČM je nastaven a určité změny jsou už rozjednány. Budeme muset také vycházet z toho, jak nám budoucí Poslanecká sněmovna dovolí prosazovat naše zájmy. Nebude mít pochopitelně smysl snažit se prosazovat něco, když pro to už předem nenajdeme dostatečnou podporu. Problémy Třebíčska ale samozřejmě vnímám a dál se budu snažit o jejich napravení. Dělal jsem to v každé funkci a budu se o to snažit i jako poslanec.