Nová budova protialkoholní záchytné stanice stojí v areálu jihlavské nemocnice u vjezdu z ulice U Cvičiště. Stavba začala na podzim loňského roku. Nejedná se o klasickou stavbu, ale o modulární systém. Nová stanice nahradila stávající, která nevyhovovala zejména požadavkům nové legislativy na velikost plochy jednotlivých kójí pro pacienty, dispozičního uspořádání a požadavků na hygienické a přístrojové vybavení.

„Stavba samotná s sebou nese daleko více vylepšení, než naplnění požadavků legislativy. Dojde k významnému vylepšení sociálního zázemí jako jsou sprchy, toalety nebo šatny, a to jak pro klienty, tak pro obslužný personál,“ říká provozně-technický náměstek jihlavské nemocnice Alexander Filip.

Jiří Palán se dětem věnuje ve škole i mimo ní.
Učitel z Větrného Jeníkova může být Zlatý Ámos