Před časem našel Pavel Svěrák z Jihlavy při výletě na kole do okolí na lesní cestě mobilní telefon. Ještě fungoval, takže někomu zřejmě vypadl při podobné aktivitě. O dvě hodiny později už byl mobil zpátky u majitele.

„Napadlo mě zkusit najít telefonní číslo na někoho z rodiny. Zavolal jsem proto na číslo označené jako maminka a majitele jsem snadno dohledal," popsal postup mladík, kterého ani nenapadlo, že by šel s telefonem na nejbližší obecní úřad a nechal ho v oddělení nálezů a ztrát. „Tady byl postup jednoduchý," myslí si Svěrák, který, aniž by to tušil, postupoval v duchu nové úpravy v občanském zákoníku.

V něm se totiž od letošního roku změnilo několik zásadních věcí. Například i to, že pokud někdo najde ztracenou věc, měl by ji vrátit tomu, kdo ji ztratil. V případě, že lze dohledat majitele ztracené věci, stávají se tedy z lidí tak trochu detektivové. V praxi to znamená, že by se například osobní doklady, funkční mobilní telefony nebo peněženky s údaji o majiteli neměly vůbec v oddělení nálezů a ztrát objevovat. Nakonec i v těchto případech jsou však úřady i po půl roce platnosti nových předpisů k nálezcům stále shovívavé.

„Není to tak, že by ubyly počty nalezených věcí. Statistiky z předchozích let s těmi letošními jsou zhruba na stejné úrovni," potvrdila Jana Kadlecová z třešťského městského úřadu, která má agendu ztrát a nálezů na starosti. Když proto před časem nálezci donesli na úřad nalezené řidičské průkazy, tak je neodmítli. „Přijali jsme je a odeslali na příslušný magistrát, který řidičské průkazy vydal," uvedla Kadlecová. Podobná praxe funguje i nadále na dalších obecních úřadech, kam se lidé s nalezenými doklady obrací. Úřady se snaží v takových případech přistupovat k nálezcům individuálně.

Pokud však není jasné, komu má být věc vrácena, je nálezce povinen oznámit nález do tří dnů obci. „Byla-li věc nalezena ve veřejné budově či dopravním prostředku, má nálezce povinnost odevzdat ji provozovateli takového zařízení," uvedla na webu Jihlavy vedoucí správního oddělení jihlavského magistrátu Kateřina Škarková.

Pokud obec nezjistí, komu věc patří, snaží se o nálezu informovat prostřednictvím místního rozhlasu nebo webových stránek města.

Když se však nenajde majitel do tří let od chvíle, kdy byla věc nalezena, propadá obci, nálezci nebo jiné osobě, které byla věc svěřena.

Nový zákoník však přichystal i novinku, která se týká zvířat. Pokud někdo najde například želvu nebo zatoulané morče, může se nově obrátit na ztráty a nálezy. „Ještě se nám nestalo, že by někdo přinesl například želvu," zamyslela se Kadlecová.

Naopak to, že někdo přivede zatoulaného psa nebo kočku, se v Třešti občas stane. Pro tyto případy jsou však vybavení. „Pejsky umístíme do kotce, který vznikl v areálu technických služeb. Potom zprávu o tom, že se našel, necháme vyhlásit a oznámíme veřejnosti. Pokud se do tří dnů nikdo nepřihlásí, tak pejsek skončí v útulku," přiblížila postup při tom, když někdo najde zatoulaného domácího mazlíčka, Kadlecová.

V Jihlavě posílají nálezce zvířete rovnou do městské části Pístov, kde funguje speciální oddělení útulku pro zvířata.

Stejně jako v předchozí právní úpravě, i v novém občanském zákoníku je nálezci přiznáno nálezné ve výši jedné desetiny ceny nálezu, popřípadě dle uvážení. To už ale záleží na hodnotě a domluvě mezi tím, kdo věc našel, a tím, kdo věc ztratil.