Evropské válčení tehdy postihlo i Jihlavu a okolí. Za vším stál mocichtivý císař Napoleon a pozdější vítěz bitvy u Slavkova 2. prosince 1805.

Kolem tzv. bitvy tří císařů se v Jihlavě samotné střídaly během několika měsíců armády jedna za druhou. „Do 4. prosince 1805 držel Jihlavu generál Wrede bavorskou divizí. Napoleonův maršál Bernadotte s pátým francouzským sborem o síle 30 000 mužů bydlel na náměstí v hostinci U divého muže a pak spěchal k hlavní armádě, kam dorazil ještě včas před bitvou u Slavkova,“ píše ve vydání Vlastivědy moravské z roku 1899 redaktor František Kameníček.

Pakoviště v Cityparku bývá během adventních víkendů celkem zaplněné.
Parkoviště v Cityparku o adventu praská ve švech. Roli hrají i modré zóny

Jihlavané se báli vycházet z domů a zejména ženy měly obavy nejen o zdraví, ale o holé životy. Cizí vojáci požadovali jídlo, krmení pro koně, šatstvo, boty, nádobí. Trvali na tom, že musí od města denně dostávat mnoho tisíc liber masa a bochníků chleba. Zabavovali lidem a poráželi domácí zvířata, aby měli co jíst. Často bezohledně rabovali a brali, na co přišli. Všude panovala bída a hlad.

Arcivévoda Ferdinand d´Este 4. prosince napadl dva dny po nešťastné bitvě spojených Rusů a Rakušanů, nevěda o sjednaném příměří, Bavory. Poražení Bavoři zaujali postavení u Pávova a pustošili okolí. „Podle pověsti byli poraženi díky sedlákovi Koukalovi z Dobronína, který k nim v noci přímo do jejich ležení přivedl rakouské vojsko hraběte Kolowrata.

Ve válečné vřavě padlo mnoho vojáků na obou stranách. Farní kronika v Dolní Cerekvi píše dokonce o mnoha tisících padlých. A nedivme se, byla to tehdy jedna z největších bitev v celém zdejším kraji,“ doplnil historik Ladislav Vilímek.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Nové monitorovací auto vjelo do ulic Jihlavy

Zdroj: Deník/Martin Singr