Jasnuška Mikulášková tak patří ke stovce absolventů univerzity třetího věku, již zvládli kurzy, které se na VŠPJ pro lidi starší padesáti let vyučují.

„Osvědčení o absolvování obdrží absolventi kurzů Digitální fotografie; GPS – využití pro turistiku a geocaching; Genealogie – rodopis; Arteterapie a psychologie pro seniory; Pohyb, životospráva a duševní rozvoj a další," vyjmenoval mluvčí VŠPJ Tomáš Obruba.

Nejen Jasnuška Mikulášková je tedy důkazem, že vzdělávat se je možné v každém věku. V některých obcích na Jihlavsku navíc právě v pondělí začíná Letní škola pro seniory. Jedná se už o její třetí ročník. Otevírá se tím možnost ke vzdělávání seniorů i v menších městech. Obce zařazené do projektu letošního ročníku školy seniorů jsou na Jihlavsku dvě. Jde o Brtnici a Třešť. Na seniory čeká celkem pět přednáškových bloků, které budou obsahově rozmanité a pro seniory atraktivní. „Pro příklad uvádíme zkrácené názvy přednášek: Aby stáří nebolelo, Uzel na paměti, Život kosmonauta na oběžné dráze, Zahrada pro radost i pro zdraví a Emoční inteligence," řekl Aleš Urban z odboru sociálních věcí vysočinského krajského úřadu.

Všechny přednášky budou pro seniory zdarma, potrvají zhruba devadesát minut a senioři dostanou ke každé přednášce písemné podklady. Letní škola seniorů začíná dnes a potrvá až do září letošního roku. Lekce se budou konat v pravidelných čtrnáctidenních intervalech.

Pořadatelé Letní školy seniorů zaznamenali o kurzy velký zájem už v roce 2014. Proto vloni v této aktivitě pokračovali a letos se uskuteční už třetí ročník. „Navazujeme tím na dobrou tradici vzdělávání seniorů v rámci univerzity třetího věku, které se koná ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava nejen v krajském městě Vysočiny, ale i v domovech pro seniory," podotkl radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál (ČSSD).

Například dnes se v Kulturním domě v Třešti od čtrnácti hodin koná v rámci letní školy seniorů přednáška na téma Aby stáří nebolelo.

Senioři si na této přednášce proberou osvědčené rady našich babiček a popovídají si o tom, jak nejlépe využívat přírodu. Další přednáška se v Třešti koná v pondělí 25. července, téma bude Uzel na paměti.