Je to k zbláznění. Když je člověk singl, o potenciálního partnera nezavadí. Jakmile se stane zadaným, ozývají je zapomenuté lásky. Podobně by se asi cítila roky bývalá obchodní akademie v Havlíčkově Brodě. Kdyby toho byla schopná samozřejmě. Roky opuštěná, zanedbaná, chátrající. A sotva se objeví nějaký nápadník, nastává mela.

Tím je nápadníkem je brodská radnice, která chce budovu využít jako vzdělávací centrum. Jakmile však svůj záměr oznámila, začal se o přízeň bývalé akademie zajímat další ctitel: místní Charita. Ta chce budovu koupit a udělat z ní své velitelství.

Je to souboj vznešených ideálů. Budoucnost versus filantropie. Děti kontra lidé v nouzi. Veřejná instituce proti neziskové.

Vyhrává ovšem… vzdělání. Především proto, že každé investice do vzdělání znamená vzdělanější populaci. A chytřejší populace zase snižuje riziko, že lidé budou muset využívat služby charit. Zkrátka je to způsob, jak předcházet problémům, které následně musí charita řešit.

Jistě, v souvislosti s uprchlickou krizí budou služby charit potřebnější než kdy jindy. Úplně to samé ale lze říci o vzdělávání. A vzdělávací centrum má ještě jednu výhodu. Peníze ušetřené za koupi budovy kvůli kancelářím by charita mohla využít účelněji. Třeba je dát, já nevím, na charitu?