Program se uskuteční na několika místech kraje, kde se nacházejí stavby tohoto významného barokního architekta. Vyvrcholí v září Santiniho barokními slavnostmi ve Žďáru nad Sázavou. „Kraj tento projekt spolku

Putování za Santinim finančně podpoří. Na tyto aktivity jsme uvolnili dvě stě tisíc korun," řekl po včerejším zasedání krajské rady náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

„Program oslav se nebude týkat jen poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na žďárské Zelené hoře, ale také bývalého klášterního areálu v tomto městě, želivského kláštera a dalších staveb, které Santini zanechal na Vysočině," uvedl náměstek.

Akce spolku Putování za Santinim zapadá do letošní kampaně České centrály cestovního ruchu CzechTourism zaměřené na baroko. Kostely se Santiniho autorstvím na Vysočině si den Santiniho narození, tedy 3. února, už připomněly vzpomínkovými obřady. Další program obsahuje koncerty barokní hudby, komentované prohlídky Santiniho staveb i přednášky, hlavní část se uskuteční v září v Želivě, Horní Bobrové, Zvoli a Obyčtově.

Dvoudenní Santiniho barokní slavnosti ve Žďáru nad Sázavou začnou v pátek 8. září. Uskuteční se tam mezinárodní setkání odborníků a obdivovatelů Santiniho tvorby, součástí bude kupříkladu i barokní tržiště na zámku a večerní koncert barokní hudby s barokním osvětlením na hladině Konventního rybníka.