Mezinárodní titul Ekoškola na sklonku minulého týdne v reprezentativních prostorách Senátu ČR převzali studenti z Chotěboře z rukou Petra Daniše, ředitele Sdružení TEREZA a Barbory Pletichové ze společnosti Provident Financial, která je generálním partnerem programu Ekoškola.

Prestižní titul je udělován na dva roky, aktuálně se jím může pochlubit 125 českých škol, z toho patnáct na Vysočině. Tím se školy z Vysočiny řadí na třetí místo za Moravskoslezský kraj, který má 20 Ekoškol a Prahu, kde se titulem Ekoškola může v tomto roce chlubit celkem 16 škol.

Titul Ekoškola mohou získat základní a střední školy, kde žáci a studenti sami aktivně usilují o minimalizaci dopadu běžného provozu školy na životní prostředí počínaje tříděním odpadu přes úsporné využívání energií a vody až po péči o přírodu v jejím okolí.

V České republice koordinuje aktivity Ekoškoly Sdružení TEREZA. Generálním partnerem je již deset let společnost Provident Financial, která program Ekoškola každoročně podporuje částkou 850 tisíc korun.

„Program Ekoškola podporujeme už deset let. Jako největší přínos vnímáme to, že usiluje o systematické ekologické vzdělávání dětí, navíc zábavnou a nenásilnou formou. Řešení aktuálních ekologických problémů totiž závisí jak na nás, tak i na příštích generacích, a proto je potřeba vzbuzovat zájem o tato témata již v dětství," řekl generální ředitel Providentu Russell Johnsen.

Do programu Ekoškola je zapojeno bezmála 10 milionů studentů a učitelů z 32 156 škol z celého světa. Titul Ekoškola mají kromě evropských zemí např. školy v Jihoafrické republice, Maroku, Portoriku, Chile, Kazachstánu, Velké Británii, Rusku a v dalších zemích.

(tz)