Na setkání byli pozváni na základě umístění mezi 10 nejlepšími středními školami, odkud na VUT nastoupilo nejvíce úspěšných maturantů z celé České republiky.

Vysoké učení technické v Brně sestavuje totiž každoročně žebříček pěti set nově přijatých studentů, kteří nejlépe uspěli u státní části maturitní zkoušky. Těmto nejlepším pak vyplácí jednorázové prospěchové stipendium ve výši 6 000 korun. Na základě tohoto individuálního žebříčku VUT následně sestavuje pořadí nejúspěšnějších středních škol, ve kterém bodovalo i brodské gymnázium. Výsledek nás těší pochopitelně pro to, že Vysoké učení technické v Brně patří mezi prestižní vysoká učení. (Dle celosvětově akceptovaného žebříčku QS Top Univeristies náleží VUT mezi 4 % nejlepších světových universit.) Stejně tak nás ovšem těší, že absolventi havlíčkobrodského gymnázia jsou podobně úspěšní při přijímání na další prestižní vysoké školy.

Například v roce 2015 odešlo studovat náročné technické obory 21 absolventů (27 % z celkového počtu), lékařství a farmacii 14 absolventů (18 %) a přírodní vědy 11 absolventů (14 %). Další v pořadí studují humanitní obory, právo, ekonomii, státní správu, zemědělství a v drtivé většině případů na těch vysokých školách, které jim zajistí přístup k prestižním a finančně zajímavě hodnoceným zaměstnáním.

Součástí výše popsaného setkání na Vysokém učení technickém v Brně byla i prohlídka laboratoří Centra materiálového výzkumu Fakulty chemické VUT, které disponuje špičkovým technickým vybavením.

Prohlídka to byla nejvýš inspirativní a nepochybně se promítne i do způsobu výuky pedagogů, kteří se jí zúčastnili.

Hynek Bouchal, ředitel školy