„Jde o opatření, která reflektují bezpečnostní situaci v Evropě. Další kroky připravujeme i v návaznosti na nový atomový zákon. K nejdůležitějším bude patřit vymezení vitálních zón, tedy nejdůležitějších míst elektrárny, kde dojde k dalšímu posílení bezpečnosti,“ oznámil ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Citlivost bezpečnostních rámů je tak vysoká, že zachytí také například kovové šrouby či části v těle člověka implantované po lékařském zásahu. Po signalizaci zařízení těchto osob následuje osobní prohlídka ručním detektorem. I proto jsou tito zaměstnanci vybaveni speciální kartou. Ostatní lidé s kovovými implantáty, kteří vstupují jednorázově, musí ochrance předložit lékařské potvrzení.

Nemocnice v Třebíči.
Nemocnice bude dočasně odpojena od telefonních linek

Vedle kontrol na vnášení nepovolených předmětů se při vstupu provádí také kontroly na alkohol a narkotika. ČEZ v následujících měsících plánuje další modernizaci kontrol na výbušniny a narkotika. Dříve již investoval do rekonstrukce vstupního objektu a hlavního vjezdu do elektrárny, došlo k posílení prvků fyzické ochrany, byla zavedena například detailnější kontrola obuvi.

V průběhu odstávek denně vstoupí do střeženého objektu až tři tisíce pracovníků, kteří se musí před vstupem podrobit důkladné fyzické kontrole, podobně jako na letišti. Na obou jaderných elektrárnách platí od loňských březnových útoků v Bruselu zvýšený bezpečnostní stupeň 1.

Stupně fyzické ochrany jaderných elektráren

Stupeň 0
Základní stupeň, který je pro období, kdy není známa žádná konkrétní ani obecná hrozba teroristického útoku na území ČR.

Stupeň 1
Je vyhlašován v případě zhoršené bezpečnostní situaci v zahraničí, zejména v zemích EU. V tomto stupni nejsou konkrétní zjištění o teroristické aktivitě na území ČR. Při stupni 1 se například zintenzivňuje monitoring okolí JE.

Stupeň 2
Vyhlašuje se při zvýšené pravděpodobnosti teroristického útoku na území ČR, přičemž nejsou známy bližší okolnosti této teroristické hrozby. Zavádí se při něm bezpečnostní opatření ve shodě s opatřeními vlády ČR. V blízkosti jaderných elektráren se intenzivně monitoruje okolí včetně vzdušného prostoru a omezují se vstupy osob s doprovodem do areálu elektráren.

Manželé Kedroňovi při zahájení otužilecké sezony v Moravském krasu.
Manželský pár z Třebíče zahájil v Punkvě otužileckou sezonu

Stupeň 3
Vyhlašuje se při vysoké pravděpodobnosti teroristického útoku v ČR. Přijatá opatření mají útoku zamezit, případně minimalizovat následné škody. Veškerá opatření jsou přijímána v souladu s kroky vlády ČR a na základě informací bezpečnostních složek. Jde o nejvyšší stupeň bdělosti a pohotovosti, je vyhlášen zákaz vstupu osob s doprovodem a střežený prostor jaderných elektráren se uzavírá.