„Když tady byly stíhačky, tak ty odstartovaly a byly pryč. Když ale létají vrtulníky, tak si ani večer neposlechnete v televizi zprávy, jaký je to rachot," popsal Jaroslav Pačiska ze Sedlece, jehož zahradu za domem dělí od blízké vzletové plochy letiště jen několik desítek metrů.

„Nejhorší je to od úterý do čtvrtka, hlavně večer. Když piloti při přistávání dělají různé vrtochy, stroje naklánějí ze strany na stranu, tak to je šílené," dodal sedlecký senior Jaroslav Pačiska.

Velitelství vzdušných sil Armády ČR nechalo v okolí náměšťské základny před časem změřit hlukovou zátěž. Podle sedleckého starosty Pavla Petráka (nezávislý) se tak dělo vždy, když se na letišti měnila technika.

Zjištěné hodnoty, které produkují vrtulníky, však nevyhovují platným normám. Zatímco během dne se hluk pohybuje pod hraničními šedesáti decibely, v pozdějších večerních nebo brzkých ranních hodinách nejvyšších možných padesát decibelů překračují. „Stanovený limit byl překročen pro vymezenou část obce Sedlec a Popůvky," potvrdila mluvčí 22. základny vrtulníkového letectva Jana Skřivánková.

Zákaz stavby by zkomplikoval život

Podle Deníkem oslovených starostů by vyhlášení hlukových pásem při aktuálních naměřených hodnotách znamenalo komplikace hlavně pro obyvatele dotčených obcí.

„Momentálně v té zóně žije hodně důchodců. Bojíme se, že když to po nich koupí mladí a budou chtít stavět podkroví, tak jim to nebude povoleno. A to nemluvím o tom, jestli někdo takový dům koupí," upozornil starosta Sedlece Pavel Petrák.

Jeho zkušenosti s hlukem jsou přitom podobné těm, které zaznamenává senior Jaroslav Pačiska. „Pokud se chcete dobře vyspat, tak nemůžete spát s otevřeným oknem. Zvlášť v létě v teplých dnech, kterých jsme si letos užili dost, to opravdu nejde. Jedině že byste měli klimatizaci. Tu si ale většina lidí dovolit nemůže," poznamenal sedlecký starosta.

S porušováním nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které pro noční dobu od 22 do 6 hodin stanovují limitních padesát decibelů, se musejí prozatím smířit také obyvatelé tří domů v Popůvkách. „Máme za to, že by se do budoucna nemohly stavebně rozšiřovat, a obáváme se taky toho, že se v blízkosti letiště nebude moct nic nového stavět," řekla starostka Marcela Rousková (nezávislá).

Nyní odešly výsledky měření hluku na adresu velitelství Vzdušných sil Armády ČR, které má zpracovat návrh na vydání takzvaného opatření obecné povahy. Ten by posléze měl převzít odbor státního dozoru Ministerstva obrany a ochranné pásmo zřídit. „Součástí návrhu je i stanovisko hlavního hygienika Ministerstva obrany. Předminulý týden došlo k jeho setkání se starosty dotčených obcí, kde byla tato problematika diskutována," líčila Jana Skřivánková.

Odvolání a soud

Jednání však podle Pavla Petráka nemělo uspokojivý závěr. „Řekl jsem, že se proti tomu odvoláme. Bude to trochu složitější, protože hlavní vojenský hygienik se zodpovídá nejvyššímu státnímu hygienikovi, ne krajské hygieně, ale přesto to podstoupíme, když budeme muset," dodal. „Pokud to dojde až do krajnosti, budeme se i soudit. Jsme tady od toho, abychom občany chránili," zdůraznil.

Zajedno je s ním popůvecká starostka. „Domluvili jsme se, že budeme jednat společně," potvrdila Marcela Rousková.

Na soudy je však podle všeho zatím brzy. K takzvanému opatření obecné povahy, které předchází zřízení hlukových pásem, se totiž kromě hlavního armádního hygienika bude moci podle Jany Skřivánkové vyjádřit každý, jehož práva by mohla být dotčena.

Starostové nejbližších obcí, které se základnou přímo sousedí, tedy Sedlec a Popůvky, nehodlají další jednání bojkotovat. Naopak chtějí jednoduché řešení. „Přáli bychom si, aby se to vyřešilo ke spokojenosti všech," řekla Marcela Rousková. „Chceme, aby ta firma, která tady hluk měřila, nasimulovala hlučnost za situace, že vrtulníky budou startovat a přistávat na jiném místě letiště. Pak si myslím, že by normy byly dodrženy a problém by zmizel," navrhla.

Taky podle Pavla Petráka má situace snadné východisko. K dodržení hlukových norem by prý stačilo změnit místo a směr, odkud by vrtulníky vzlétávaly a kam by dosedaly. „Týká se to samozřejmě plánových akcí, ne těch mimořádných," podotkl sedlecký starosta. „Myslím, že by to pod padesát decibelů kleslo, když by se startovalo k Hartvíkovicím, kde žádná zástavba v blízkosti letiště není," mínil.

Ke konkrétním opatřením, jaká by měla následovat, se mluvčí základny nevyjádřila.

Hluk se kromě Popůvek a Sedlece měřil třeba i v Kramolíně. Vrtulníky tam normy nepřekročily, lidé si však přesto stěžovali. „Řešili jsme to i na zastupitelstvu," připomněl tamní starosta Pavel Cejpek. „Šlo o tři lidi, kterým nízké průlety nad domy vadily. Jeden takový jsem zažil i já. Bylo to pro mě nepochopitelné, když jsem slyšel ten rachot a vrtulník přímo nad střechou. Měl jsem k tomu nějaký výstup a velitel základny se mi pak omluvil," líčil starosta.

Žádná stížnost nezapadne

Podle Pavla Cejpka je však kromě ojedinělých incidentů spolupráce se základnou na velmi dobré úrovni. „Bylo mi řečeno, že jakákoli, tedy i telefonická stížnost, na základnu přijde, tak se jí vedení zabývá. Já tomu věřím. Na druhou stranu ale musíme hájit zájmy občanů," poznamenal starosta Kramolína.

Právě dnešní den je prvním, kdy armádní letiště u Náměště hostí další z řady velkých mezinárodních cvičení. To letošní nese název Ample Strike 2015 a s vojáky i technikou se ho zúčastní osmnáct států. Největší letová aktivita bude probíhat v období od 7. do 18. září v časovém rozmezí 9 až 23 hodin. „Noční lety budou omezeny na minimální potřebný počet," přislíbila mluvčí Jana Skřivánková.

Obyvatele nejbližších obcí podobné vzdušné testy příliš netrápí. „To je atrakce pro lidi, kteří mi s foťáky obsypou zahradu, aby přes plot něco viděli. To mi nevadí. Vadí mi psí kusy, které tady piloti dělají v běžných dnech," zopakoval sedlecký Jaroslav Pačiska.