Správce objektu, policisté i zástupci hygienické stanice se shodují na tom, že příčinou hluku jsou především návštěvníci tamních hospod a klubů, a ne hudební kluby samotné. Představy o tom, jak ale zajistit větší klid, se liší. Správa objektu apeluje na městskou policii, aby obchodní centrum v nočních hodinách více hlídala, městští policisté odmítají nařčení, že by tomu tak nebylo.

„Policie sice má uprostřed areálu vlastní stožár s kamerovým systémem, jejich přítomnost a hlídková činnost je ale naprosto nedostatečná," uvedl správce Obchodního centra Březinky Jan Holba s tím, že hlídka občas nepřijede ani na zavolání o pomoc a v noci se 
v objektu vůbec neobjevuje. „Mimo výjezdy ke konkrétnímu incidentu jsem zde policisty v noci nikdy neviděl," dodal Holba.

To ale ředitel jihlavské městské policie Jan Frenc rezolutně odmítá. „Takové tvrzení mě zvedá ze židle. Za noc prochází policie areál několikrát, hlídky tam má
i státní a cizinecká policie. Já osobně jsem se byl v noci v areálu podívat. Naposle-
dy jsem se tam pohyboval od půlnoci do dvou v noci. Navýšili jsme také počet strážníků pro tento okrsek," komentoval Frenc.

Stožáry s kamerovým systémem byly v areálu instalovány právě kvůli neustálým problémům nejen 
s návštěvníky místních klubů, ale i s bezdomovci, kteří se v areálu pohybují. Holba také poznamenává, že v poslední době se v centru objevují i nezletilí, kteří zde prodávají drogy.

„Není možné, aby policie hlídkovala v areálu dvacet čtyři hodin denně, a právě proto je zde kamerový systém. Problém ale je, že 
v tomto areálu v centru sídliště je dvanáct hospod 
a několik nonstopů a mnoho z nich nemá dostatečně protihlukově zabezpečenou klimatizaci, otevírají v nočních hodinách okna a hluk se line ven a tak dále. Naprosto ale odmítám, že bychom zde zanedbávali činnost," řekl Frenc.

Dle Holby ale všechny provozovny provedly v minulosti řadu protihlukových opatření vedoucích ke snížení hluku z klimatizace 
a větrání, také upravily vstupní zádveří tak, aby hluk nepronikal při otevření vstupních dveří ven.

„Pokud si dnes v noci, kdy utichne okolní hluk ze sídliště, stoupnete před provozovny, neuslyšíte z vnitřního provozu téměř nic," tvrdí Holba.

Hluk uvnitř provozoven měří krajská hygienická stanice. „Pokud je mi známo, po posledním měření jsme proti žádné z provozoven nezahájili kvůli zvýšenému hluku správní řízení. Můžeme zasahovat jen do hlučnosti vnitřních prostor. Nejbolavější jsou na Březinkách právě předzahrádky, na které se hlukové limity nevztahují, a stejně tak se nevztahují na venkovní hudební produkci," vysvětlil Jiří Kos z krajské hygienické stanice.

Obyvatelé panelového domu nedaleko Obchodního centra Březinky v minulosti sepsali kvůli hluku i petici. „Konkrétně včera mě hluk opilců jdoucích ze středeční diskotéky vzbudil za noc dvakrát. Petici jsme podali z důvodu, že nechceme na Březinkách takové zábavní centrum, protože zde lidé bydlí a v noci chtějí spát. Co se týká městské policie, s jejich spoluprací jsem naprosto spokojená. Oni jsou ti, kteří mají snahu problém řešit," uvedla obyvatelka přilehlého domu Helena Dolejší a poznamenala že nepořádek i rvačky nejsou v místě nic neobvyklého.

Jan Frenc se vyjádřil, že řešení problému vidí jedině v omezení otevírací doby provozoven. Zmínil také, že policistům usnadní práci vyhláška o zákazu pití alkoholu na veřejnosti, kterou má schválit červnové zastupitelstvo. Na jejím základě budou moci policisté vykázat z okolí areálu lidi, kteří zde popíjí a chovají se hlučně.

IVANA HOLZBAUEROVÁ