„Všichni tam venku na nás pohlíží jako na odpad. Myslí si, jak je nám tady dopřáno. Ale věřte, i tady jsou lidé, co mají srdce a svědomí. Já tomu říkám ‚peklo‘, dům smutku, a věřte i muži pláčou. Tím se neospravedlňuji, spáchala jsem a musím být potrestána, ale trest by mohl být mírnější,“ píše paní Vlasta mimo jiné ve své povídce.

Díky svému literárnímu dílu se umístila na druhém místě v literární soutěži Moje rodina, kterou pro osoby ve výkonu trestu vyhlásilo občanské sdružení Za branou, a získala dokonce i odměnu. „Jako cenu si zvolila dárek pro svého vnoučka v hodnotě čtyři sta korun, který mu sdružení zašle jejím jménem,“ prozradila mluvčí světelské věznice Jana Rajdlová.

Žena ze světelské věznice obstála v poměrně velké konkurenci jiných žen a mužů, kteří si svůj trest odpykávají ve čtrnácti různých věznicích. Porota vybírala z celkem šedesáti povídek.