Pejska si může vyzvednout pouze osoba starší osmnácti let. To některé mladší milovníky zklamalo. „Věkovou hranici jsme stanovili po poradě s právníkem. Lidé jsou totiž ve chvíli, kdy opustí areál útulku, za psa zodpovědní," zdůvodnil rozhodnutí vedoucí Toman. Dodal, že bylo obtížné vůbec venčení prosadit, protože nápad měl velké množství odpůrců.

V současnosti útulek umožňuje venčení asi šesti či sedmi pejsků. Jejich řady se ale postupně rozšiřují.„Jsem přesvědčen o tom, že většinu psů bude možné na procházku pustit. Které psy svěříme na venčení, závisí na zkušenostech lidí. Ptáme se jich, jestli jsou zvyklí na velké, či menší psy. " mínil ředitel útulku.

Díky venčení získávají zaměstnanci útulku o psech nové poznatky. „Máme tu třeba jednoho psa, který v útulku pořád při venčení tahal za vodítko. Když ale šel na procházku ven, byl najednou hodný," tvrdil vedoucí Toman. 
Na vycházku někdy dovolí vzít pejska i lidem, kteří zároveň venčí vlastního chlupáče. „Většinou to dovolíme u menších pejsků. Hlavní je, aby se spolu snesli," prohlásil ředitel útulku.

Do tmy doma

Toman vidí celou akci především jako vstřícný krok lidem, kteří mají rádi psy, ale bohužel je nemůžou mít doma. Někteří pejsci díky venčení najdou i nového majitele.

Venčení je bohužel omezeno nejen věkově, ale také časově. „Většinou pejsky půjčujeme do čtvrté hodiny odpoledne. Někdy pustíme i někoho v pět. Řídíme se podle pravidla: Do tmy doma," popsal ředitel. Ráno potom psy pouštějí od devíti, případně desíti hodin. Venčení se zatím týká pouze všedních dnů. O víkendu by bylo chození na procházky komplikované . Na facebookové stránce se tento časový rozvrh setkal se zklamanou reakcí.

Doba vycházky je stanovena na jednu hodinu. Po dohodě je možné domluvit se na dvou hodinách. Základním pravidlem při venčení je potom nepouštět psa z vodítka. Nelze totiž předem odhadnout, jestli pes nebude mít zaječí úmysly. „Na člověka, který jde psa vyvenčit, si vezmeme telefon. On má zase telefon na nás, aby mohl v případě nějakých potíží zavolat. Máme pro něj také doporučení ohledně trasy vycházky, aby se vyhýbal velkému provozu a místům, kde se nachází množství dalších psů a lidí," sdělil Toman.

BLANKA FIŠAROVÁ