Vedení radnice ve Ždírci nad Doubravou se proto rozhodlo k radikálnímu a neobvyklému kroku. Za přihlášku k trvalému pobytu lidem zaplatí.

Staň se jedním z nás

Staň se jedním z nás, staň se občanem Ždírce nad Doubravou. To je motto projektu, který v těchto dnech startuje ve Ždírci. Každého, kdo se rozhodne zapsat si ve městě do konce letošního roku trvalý pobyt, čeká odměna tři tisíce korun.

„Trápí nás, že mnoho občanů bydlí ve Ždírci, zejména v bytových domech, a nejsou u nás trvale přihlášeni. Z tohoto důvodu schválila rada města aktivitu pod názvem Staň se jedním z nás, staň se občanem Ždírce nad Doubravou," vysvětlil stručně důvody neobvyklého kroku starosta Jan Martinec.

Rada města Ždírec na schůzi, která se konala 9. listopadu, na základě předchozího schválení záměru zastupitelstvem města ze dne 3. listopadu, přijala usnesení, které upřesňuje, kdo může finanční dar od města získat.

„Rada města rozhoduje 
o poskytnutí finančního daru ve výši 3 tisíce korun každému občanu, který se 
v době od 10. listopadu do 31. prosince přihlásí k trvalému pobytu v městě Ždírec nad Doubravou," vysvětlil starosta Martinec.

Dar bude poskytnut občanům v hotovosti nebo převodem na bankovní účet v termínu od 16. ledna 2017 do 15. února 2017 za předpokladu, že občan požádal písemně o poskytnutí daru. Ke dni předání daru má trvalý pobyt ve Ždírci nad Doubravou a uzavřel s městem darovací smlouvu.

„Podmínkou pro obdržení daru je, že žadatel se přihlásil k trvalému pobytu ve Ždírci nad Doubravou v roce 2016 poprvé.

„Dar nebude poskytnut občanu, který bude přihlášen na úřední adrese, to znamená Školní 500, Ždírec nad Doubravou v období do 31. 12. 2016. Rada města si vyhrazuje právo darovací smlouvu neuzavřít," zdůraznil Martinec.

Radní k tomuto rozhodnutí, to znamená poskytnutí daru ve výši tři tisíce korun každému, kdo se v době od 10. listopadu do konce roku přihlásí poprvé v roce 2016 k trvalému pobytu na území města, tedy i v místních částech, vede podle starosty Martince jednoduchá úvaha.

„Hlavním příjmem téměř všech obcí v ČR jsou daňové příjmy. Výše daňových příjmů je dána počtem obyvatel, kteří mají v obci trvalý pobyt k 1.1. každého roku. Z denní praxe víme, že zejména v bytových domech, ale i v novostavbách bydlí mnoho lidí, kteří nejsou našimi občany. Město na ně nedostává příslušnou část daní, to znamená asi 10 tisíc korun za rok. Tito občané neplatí poplatek za likvidaci domovních odpadů, ani například poplatky za psy," vysvětlil Martinec.

Motivace darem

Z těchto důvodů rada města rozhodla, že bude občany motivovat finančním darem k tomu, aby se přihlásili do konce roku k trvalému pobytu právě ve Ždírci nad Doubravou. Kolik lidí může dar od radnice získat, se přesně určitě nedá. Protože, pokud nejsou tito občané ve městě nijak registrováni, nemůže radnice znát ani jejich přesný počet.

Ždírec nad Doubravou není jediné město, kde se s tímto problémem potýkají. Ovšem cestou, jakou se rozhodl jít Ždírec, by se vydal málo kdo.

„Samozřejmě každý občan, který je trvale hlášený k pobytu, znamená pro město určitou poměrně významnou částku do rozpočtu. I u nás počet obyvatel mírně klesá, ale takovou cestou, jakou se rozhodlo jít město Ždírec, bychom nešli. Myslím, že to není nejlepší řešení. Ani by to naši zastupitelé neschválili. Nicméně u nás máme Domov pro seniory. Podmínkou pro přijetí do Domova je přihláška k trvalému pobytu ve městě," sdělil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.

„Nápad je to zajímavý. Poměrně často u nás uvažujeme, jak zvýšit počet u nás trvale žijících obyvatel," podotkl starosta Golčova Jeníkova Vlastimil Marušák. Jak vysvětlil, žije na území města, hlavně v jeho místních částech, poměrně dost lidí, kteří mají trvalé bydliště hlášené jinde, třeba až v Praze.

Hledat řešení

„Občas s některými na toto téma hovoříme, přesvědčujeme je k trvalému přihlášení, ale velký úspěch to nemá. Myslím, že bychom těžko našli řešení, které by je přesvědčilo. Navíc město Golčův Jeníkov by potřebovalo mít 3 000 obyvatel, abychom zlepšili příjem z daní do městské pokladny. Ale máme jich jen 2 600. Najít zbývající čtyři stovky obyvatel není reálné," konstatoval starosta Marušák.

Ovšem existují města, kde se k takovému kroku v minulosti už rozhodli.

Obdobný problém jako ve Ždírci nad Doubravou řešili v Jihlavě v roce 2005. Protože se počet obyvatel pohyboval mírně pod 50 tisíci, hrozilo mu, že přijde o miliony korun v rozpočtu města.

„Rada města Jihlavy schválila, že každému, kdo se přistěhuje, vyplatí 3000 korun. Přihlásilo se 1025 lidí, čímž spolehlivě překročili hranici k výhodnějšímu koeficientu. Dohromady Jihlava zaplatila přes tři miliony na kompenzacích, ale díky zvýšení počtu obyvatel získalo město kolem 22 milionů korun." popsal tento konkrétní případ Radek Jurčík, z Ústavu práva a humanitních věd Provozně ekonomické fakulty v Brně.