Jihlavští radní odmítli nabídku ekoaktivistů ze sdružení Arnika, která chtěla pro město vypracovat dvě různé studie, respektive rady, jak nakládat s odpadem ve městě.

Podle radnice je nabídnutá cena studie nepřiměřeně vysoká. „Ceny za obdobné studie bývají třetinové nebo čtvrtinové. Podle vnitřního předpisu o zadávání veřejných zakázek by muselo být v případě takto vysoké nabídky rozhodnuto ve výběrovém řízení," řekla vedoucí odboru životního prostředí jihlavského magistrátu Katarína Ruschková. Arnika městu nabízela dvě různé studie, které se lišily zaměřením, cenou a dobou dodání. Dražší by jihlavskou radnici vyšla na bezmála milion korun. Levnější, avšak pouze na podporu recyklace, na 250 tisíc.

Dalším důvodem, proč magistrát rady od Arniky odmítl, je to, že předložený materiál odpovídal zadání města jen částečně. „Cílem vedení města bylo dát místní občanské iniciativě prostor, aby představila vlastní alternativu nakládání s odpady. Jelikož se členové spolku Společně pro Vysočinu od nabídky sdružení Arnika distancovali, materiál neodpovídal v plné šíři zadání a nabídnutá cena byla příliš vysoká, rada se rozhodla nabídkou dále nezabývat," komentoval náměstek primátora pro životní prostředí Rudolf Chloupek (ČSSD).

Arnika totiž reagovala na výzvu o vypracování studie, kterou v lednu učinilo vedení města při schůzce ne s Arnikou, ale s aktivisty ze spolku Společně pro Vysočinu. Ti vedou kampaň za vyhlášení referenda, v němž by měla být v Jihlavě odmítnuta spalovna, přesněji zařízení na energetické využívání komunálního odpadu.

„Měli jsme v úmyslu o ceně a rozsahu studie s navrhovatelem dále jednat, ale za podmínky, že se spolek Společně pro Vysočinu za návrh projektu sdružení Arnika alespoň morálně postaví," uvedl Chloupek. Členové spolku Společně pro Vysočinu se však od nabídky Arniky distancovali.

„Očekávali jsme, že pokud někdo usiluje o referendum proti využití odpadů k získávání energie, má už připraveno řešení, jak odpady v Jihlavě ekonomicky efektivně, ekologicky a dlouhodobě likvidovat," řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS).

Matěj Man, který působí jak v Arnice coby vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj, tak i ve sdružení Společně pro Vysočinu jako předseda, už dříve přiznal, že studie jsou drahé.

Teď říká, že ho mrzí, jak jihlavský magistrát odmítnutí zdůvodňuje. „Magistrát má právo nabídku odmítnout, přijde mi však, že jde o překrucování skutečností. Je vidět, že lidem, kteří jsou zodpovědni za to, že studie není přijatá, nejde o její informační hodnotu. Jde o jakési politikaření," vyjádřil se Matěj Man.

Podle jeho informací má spolek Společně pro Vysočinu v současné době nasbíraných něco málo přes dva tisíce podpisů. Aby bylo referendum o spalovně vyhlášeno společně s podzimními komunálními volbami, potřebuje spolek Společně pro Vysočinu do té doby sesbírat celkem 4,5 tisíce podpisů. „Teď se udělalo hezky a lidé vycházejí do ulic. Jsme optimističtí a věříme, že se nám podpisy nakonec sesbírat podaří," uzavřel Man.