Odešel skvělý člověk. Výjimečný ve své pracovitosti, plný nápadů, stavitelského umu a schopností překonávat i ty největší překážky. Ale hlavně člověk plný lidskosti, slušnosti a kamarádství. Tak vzpomínali na stavitele Bronislava Valu jeho přátelé, kteří promluvili na jeho pohřbu. Smuteční akt se konal na zámku ve Valči – zámku, který Bronislav Vala přeměnil na luxusní hotel a wellness centrum.

Na posledním rozloučení s podnikatelem, který náhle zemřel před dvěma týdny na dovolené v Itálii, promluvil jeho kamarád Roman Horký z kapely Kamelot. Ten na Bronislavu Valu zavzpomínal nejen za sebe, ale přečetl i projevy za rodinu či kondolenci z Kraje Vysočina. „Znali jsme ho všichni jako výjimečného muže, který nade vše miloval svou rodinu, život a svou práci. Vždy tvrdil, že nikdy nepůjde do důchodu a že se své práci chce věnovat co nejdéle. To se mu bohužel povedlo jen zčásti. Odešel příliš brzy. Byl to člověk s velkým srdcem, které ho však nečekaně zradilo,“ sdělila prostřednictvím Horkého zarmoucená rodina.

Bronislav Vala
Majitel zámku ve Valči Bronislav Vala náhle zemřel

Zaměstnanci všech Valových firem v soustrastném projevu zavzpomínali na jeho slušnost a cílevědomost. Zmínili i přestavbu zámku ve Valči, který byl v roce 2008, kdy jej stavitel koupil, naprostou ruinou. „V roce 2010 se pustil do náročné rekonstrukce. Všichni obdivovali její rychlost a také to, jak zámek povstává do podoby, kterou mu v 16. století vtiskli jeho zakladatelé. Byl neskutečný zázrak, když se zámek v roce 2013 slavnostně otvíral. To by ale nebyl pan Vala, aby zůstal stát. Pustil se do oprav dalších prostor zdejšího areálu, protože když se něco opravovalo, on už uvažoval, co se bude stavět za dva roky,“ nastínili Valovo vizionářství zaměstnanci. „Často se nás lidé ptali, kdo to všechno řídí, vymýšlí, kdo je ekonom. A my jen říkali, že to dělá pan Vala, Broněk. Také se nás ptají co smlouvy. A my odpovídali, že pokud něco pan Vala řekl, tak to platí. Dodržet dané slovo pro něj bylo velmi důležité,“ zavzpomínali dále.

Děti jsou budoucností obce

Smutní celá obec Valeč, kde byl Vala dvacet let zastupitelem. Zde přispíval na řadu projektů, zejména ale dbal o rozvoj dětí a mládeže. „Více než dvanáct let například sponzoroval dopravu dětí z okolních obcí do zdejší školy, na které mu velice záleželo. Tvrdil, že děti jsou budoucností obce. Sponzoroval vybavení základní školy, různé zdejší spolky a byl i sponzorem zdejších fotbalistů,“ zaznělo v projevu připraveném vedením Valče.

Zámek Budišov
Budišovský zámek prokoukl, kaple se dokonce uchází o prestižní cenu

Kondolenci jménem rady Kraje Vysočina zaslal i hejtman Vítězslav Schrek. „Ztratili jsme osobnost obětavou, skromnou a své práci oddanou. Osobnost, která milovala Vysočinu. Kraj, kde působil a kde sbíral první základní kamínky pro vznik úspěšné a několikrát oceněné firmy,“ uvedl mimo jiné hejtman.

Po soustrastných projevech se průvod asi tisícovky pozůstalých odebral k valečskému kostelu Povýšení svatého Kříže, v jehož prostorách za účasti nejbližší rodiny se za zesnulého sloužila mše svatá. Poté bylo tělo Bronislava Valy uloženo na valečském hřbitově.

Pohřeb stavitele Bronislava Valy.Zdroj: Deník/Milan KrčmářBronislav Vala (1958 až 2022)

* Vystudoval Vysoké učení technické v Brně.

*
Podnikatel ve stavebnictví.

*
Podnikat začal v roce 1991.

*
Měl dvě dospělé děti, jeho koníčkem bylo cestování a sport.

*
Stavební firmu založil v roce 1991 se 16 spolupracovníky ZD Dalešice, kde pracoval jako investiční technik. Během jednoho roku se firma rozrostla na 60 zaměstnanců.

*
Jeho nejznámějším počinem je přeměna zámku Valeč na hotel. Kromě toho mu však patřily ještě další tři hotely a celá řada firem.