V příštím týdnu zavítá na Jihlavsko poprvé v roli prezidenta Miloš Zeman. Jeho předchůdce v úřadu Václav Klaus si na Jihlavsku oblíbil kromě Jihlavy Třešť.

Mohla za to osobnost profesora Josefa Aloise Schumpetera (1883 až 1950), třešťského rodáka, který se proslavil jako ekonom, politolog a bankéř. „Již v roce 1995, ještě v pozici premiéra České republiky, se stal čestným předsedou tehdy vzniklého nadačního fondu J. A. Schumpetera," poukázal u příležitosti Klausovy prezidentské návštěvy v září 2007 na významnou okolnost tehdejší starosta Třeště Vladislav Nechvátal.

Na přípravě programu Klausových návštěv v Třešti se významně podílela Alena Veliká, která tehdy vedla městský odbor kultury. Při vzpomínané návštěvě v září 2007 se spolu s dalšími třešťskými nadšenci podařilo pozvat Klause na zábavu, pro kterou se ve městě vžilo označení Cihelna. „Dlouho před očekávanou návštěvou prezidenta Václava Klause v Třešti byly prováděny přípravy na program. Když došlo na možnost uspořádat Cihelnu, zdálo se to téměř nemožné. Dnes již máme návštěvu za sebou a nemožné se stalo skutkem," ohlížela se za události Veliká v nejbližším čísle třešťského radniční měsíčníku Naše město. „Program v cihelně ve strojírnách na Čenkovské ulici byl impozantní. Měl pro každého něco a nálada se moc nelišila od tradičních nálad na tradičních Cihelnách," dodávala, když přibližovala první reakce na unikátní Cihelně s prezidentem Klausem.

Atmosféra prezidenta pohltila, Cihelna mu jako způsob zábavy byla očividně blízká. „Nebránil se ani tanci. To, že u nás zůstal o celou hodinu déle, svědčí o tom,že jeho dobrá nálada byla upřímná a nehraná," popsala tehdy Klausovy reakce Alena Veliká.

Václav Klaus se cítil zkrátka v Třešti dobře, takže se občas pozapomnělo na protokolární pravidla a zvyklosti. „Snad jenom ochranka a pořadatelé byli chvilkami bez sebe hrůzou, protože pan prezident se jim ztratil v tančícím davu a na své místo téměř nedošel," přečetli si Třešťané v říjnu 2007 v místním radničním měsíčníku Naše město o poslední Klausově návštěvě.

Václav Klaus přijel jako prezident do Třeště poprvé v květnu 2004, kdy slavnostně odhalil pamětní desku na domě J. A. Schumpetera. Tehdy byl historicky prvním českým či československým prezidentem, který toto město na Jihlavsku navštívil.