Plusové saldo dosáhlo výše 17,5 milionu korun. Tyto peníze tak má samospráva k dispozici a jak sdělil starosta města Jan Tecl, rozpuštěny budou do veřejných statků a investičních akcí, které si Havlíčkobrodští pro letošní rok naplánovali.

„Původně jsme počítali s tím, že rozpočet města pro rok 2012 skončí v deficitu 35 milionů korun. Ovšem nestalo se tak," řekl Tecl. Přebytek byl podle jeho slov dosažen díky několika faktorům. „Podařilo se nám výhodně vysoutěžit řadu investičních akcí. V některých případech jsme získali slevy ve výši třiceti až čtyřiceti procent," konstatoval Tecl.

Jako další důvod uvedl skutečnost, že některé akce se nepodařilo v loňském roce zahájit vůbec, a to díky novele zákona o veřejných zakázkách. Jako příklad uvedl výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Ledečská – Rozkošská, kde by měla vyrůst nová městská bytová čtvrť. „Další investice jsme měli vázané na státní dotační tituly. Ty jsme ale ne vždy získali," konstatoval Tecl a jako další důvod uvedl pozastavení plateb za neplnění smluv ze strany dodavatele s jasnou narážkou na společnost SDS Exmost, která v Havlíčkově Brodě dokončuje opravu mostu v Dolní ulici u kostela svaté Kateřiny.

Starosta Tecl v souvislosti se závěrečným účtem Havlíčkova Brodu za rok 2012 oznámil, že město má v současné době na svých účtech 159 milionů a  334 tisíce korun. „Z toho 120 milionů korun na termínovaných účtech, kde se nám prostředky samozřejmě dále zhodnocují," poznamenal starosta Tecl.

Sto milionů korun

Havlíčkobrodská radnice chce letos proinvestovat více než sto milionů korun.

„Položení inženýrských sítí v lokalitě Rozkošská – Ledečská a rekonstrukce obřadní síně nového hřbitova, to jsou dvě největší investiční akce roku 2013," připomněl radní Libor Honzárek.

Brodská radnice přistoupí také k úpravě komunikací a  chodníků na Smetanově náměstí, zahájí rekonstrukci silničních mostků a opraví také několik bytů v ulici 5. května. „Připomněl bych ještě akci v Muchově ulici. Lidi tam trápila voda z přívalových dešťů, která jim zaplavovala sklepy, dvory a zahrady.

Přistoupíme proto k úpravě spádových poměrů ulice, čímž docílíme toho, aby právě tato voda končila v kanalizační síti," podotkl Honzárek.