„Sucho, které panovalo v posledních třech letech, nás donutilo přehodnotit situaci. Co dřív lidé nechtěli, teď neodmítají,“ uvedl lesonický starosta Zbyněk Nejezchleba. Podle jeho slov místní dosud berou vodu z vlastních zdrojů. Jenže v kritických letních měsících bývá část vsi na suchu.

A tak byly Lesonice i Cidlina před několika dny nově přijaty do svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč, který má teď v regionu 125 členů. „Přijali jsme je na valné hromadě 13. dubna. Mít zajištěnu dodávku vody je strategicky důležité rozhodnutí,“ uvedl předseda představenstva svazku Pavel Janata.

Vysoké záhony Na třebíčské Zahradě u řeky.
Zahrada u řeky nabídne záhony k pronájmu

Než se Lesoničtí rozhodli, že se budou ucházet o místo ve svazku, udělali si propočet, zda by je výstavba vodovodu ve vlastní režii nevyšla levněji. Zjistili, že ne. Jedním z hlavních kritérií při propočítávání byla cena vody pro koncového spotřebitele, a také případný závazek odběru množství vody pro obec.

„Zjistili jsme, že pokud by vodovod provozovala a spravovala obec, byl by jeden kubík vody dražší o více než 10 korun než v případě, kdy celé dílo bude součástí svazku. Cena byla vypočtena jako součet všech povinných vstupních nákladů na provozování vodovodu,“ uvádí starosta. Do součtu patří elektrická energie na provozování čerpadel, údržba vodojemů a tlakových stanic včetně jejich oprav, odběry a následné rozbory, povinné odpisy majetku podle zákona, administrativní zpracování a další.

„Cena svazkové vody je v současné době 50,38 korun za kubík včetně daně. Zároveň jsme byli ujištěni, že ve stanovách není a ani se nepřipravuje jakékoliv omezení v tom smyslu, že každá obec musí odebrat určité množství vody, tedy neexistuje žádná povinná platba, kterou bychom museli odvádět v případě, že bychom odebírali málo vody,“ vysvětlil starosta Nejezchleba.

Pokud vše půjde dobře, mohlo by se začít stavět příští rok. Předběžně vyčíslené náklady na vodovod Lesonicko jsou 38 milionů korun, část nákladů má pokrýt dotace.

Nový seriál Naše školka připomíná dětem i jejich rodičům čas strávený v mateřince. Fotky tříd vycházejí v tištěném i webovém vydání Deníku.
Školky mají svá tabla! Představíme děti ze sportovní třídy MŠ Čtyřlístek