S rodinou a dalšími známými se v letošním roce opět zapojí do akce Čistá Vysočina.

„Chodíme už delší dobu, možná tak pět let. Vždycky ujdeme zhruba šestikilometrový úsek, který zbavíme odpadků," přiblížila účast v akci Dana Nováková. Ta s sebou vezme vždycky děti, pro které je to výlet s dobročinným záměrem. V letošním roce se vydají sbírat 10. dubna.

Během sbírání odpadků, kterých podle jejího vlastního názoru vůbec neubývá, najdou i nejrůznější zajímavé věci. „Výjimkou nejsou vyhozené televizory, pneumatiky s disky a nebo pytle s vyjetým olejem," popsala nálezy.

Mezi nejpřekvapivější nálezy řadí pytel plný dětských plen či igelitovou tašku s mufloní hlavou nebo mrtvou slepicí. „Lidé vyhodí do přírody nejrůznější věci. Pokaždé vybereme přibližně stejné množství odpadu. Vůbec ho neubývá," zamyslela se Nováková.

V loňském sedmém ročníku akce se do úklidu Vysočiny zapojilo téměř 22 tisíc dobrovolníků, což je zatím nejvíce v historii. Sebráno bylo přes 98 tun odpadu.

Zatímco Nováková nepozoruje, že by se trend zlepšoval, celkově odpadu u silnic a cest podle výsledků za celý Kraj Vysočina ubývá.
„Těší mě, že se do akce zapojuje stále více lidí, kterým není lhostejné, jak vypadá prostředí, ve kterém žijeme. Díky zvyšujícímu se počtu dobrovolníků se sice množství každoročně sesbíraného odpadu zvyšuje, celkově ale pozorujeme, že je ho v přírodě stále méně. Je tak jasně vidět, že akce Čistá Vysočina má smysl," řekl po skončení loňského ročníku krajský radní Martin Hyský (ČSSD).

Kraj Vysočina v současné době připravuje nový ročník. Skupiny sběračů se mohou hlásit do konce února prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina.

„Dne 29. února bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký dotazník, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce," dodal Hyský.

Samotný úklid se uskuteční v termínu 11. až 24. dubna. Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky. Nepořádek se třídí do pytlů a nechává se zavázaný vedle komunikací.

„Svoz sebraného odpadu u silnic první, druhé a třetí třídy mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba silnic Kraje Vysočina," dodal radní. V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz odpadu. Akce nenahrazuje svoz velkoobjemového odpadu.