Přičítá se mu například vynález výsuvného žebříku, ale i další pomůcky, které hasiči používají dodnes. „Že Krška je nejen výborným theoretikem, ale i dovedným praktikem, dokazují četné jeho vynálezy v oboru hasičském (spojka, kotvice na vytahování hadic) a celá řada praktických pomůcek k hasičské škole, jež vystavil roku 1893 v hasičském oddělení výstavy velkomeziříčské,“ pochválil svého moravského kolegu roku 1895 v časopise Česká stráž Jakub Alois Jindra.

Titus Krška v knize Zakladatelé české ústřední jednoty mor.-slez. dobrovolných sborů od Arnošta Šehy.
Smrt hasičského náčelníka z Třebíče zůstane asi navždy záhadou

Zajímavým Krškovým vynálezem byl obří luk používaný například při záchraně tonoucích během záplav. Hasiči pomocí něho vystřelili přes řeku šíp s lanem. Krška předpokládal, že na druhé straně někdo stojí, aby lano přivázal. „Na lano zavěsí se hasič na jednom břehu na svou karabinu a posunuje se nad vodou po něm. Hasič, který se po tomto laně spustí, musí být uvázán provazem na druhém kruhu svého pasu. Jakmile se chopí tonoucího člověka, přitáhne se druhým provazem ke břehu,“ popsal Krška ve svém díle Úlohy dobrovolných sborů hasičských, kam umístil i obrázek tohoto luku včetně podrobného návodu, jak zařízení sestrojit.