Informaci přinesla CNN Prima News. Šalomoun se narodil v roce 1974, práva vystudoval na Masarykově univerzitě v Brně. Má zkušenosti z regionální politiky, v letech 2010 až 2015 byl zastupitelem a radním města Třebíče. Tehdy ale hájil barvy Věcí veřejných. V roce 2018 neúspěšně za Piráty kandidoval do Senátu. Pokud by se Šalomoun ministrem stal, byl by jediným ve vládě z Kraje Vysočina.

Piráti na ministra pro legislativu nejprve nominovali Jakuba Michálka. Jeho jméno však posléze stáhli, aby vyhověli vlastním pravidlům týkajícím se kumulace funkcí.