Nová ubytovna pro vězeňkyně vyroste na volném prostranství, které v současné době funguje jako hřiště. „Bude se jednat o samostatnou budovu, ve které bude zřízeno návštěvní centrum s multifunkčním sálem, zdravotnické středisko i autonomní kuchyňský blok, kdy strava bude distribuována přímo na jednotlivá patra. Budova bude splňovat nároky nejmodernějšího zabezpečení, včetně vycházkových prostorů umístěných na střeše budovy,“ popsala mluvčí věznice Světlá nad Sázavou Jana Rajdlová.

Momentální rozvržení jednotlivých budov věznice má ucelený půdorys. Nová stavba však v jeho aktuálním duchu pokračovat nebude. „Současné ubytovny tvoří komplex tří navzájem propojených budov, jejichž půdorys je opravdu zajímavý. Při prohlídkách věznice jej neopomínáme zmínit. Nová ubytovna však na ně nenaváže,“ podotkla Rajdlová.

Pro stavbu dalšího pavilonu věznice se rozhodli kvůli vzrůstajícímu počtu žen ve výkonu trestu odnětí svobody. V tuto chvíli si tady svůj trest odpykává 828 žen.

Celková kapacita tohoto zařízení se tak rozroste o dalších dvě stě míst. „Kapacita věznice se navýší na 956 míst. V současné době činí 756 míst, z toho 754 míst pro výkon trestu odsouzených žen a 2 místa pro výkon vazby matky s dítětem do 1 roku věku,“ vyčíslila Rajdlová.

Sociální podnik je zatím na trhu práce poměrně novým pojmem. Úkolem sociálních podniků je dávat šance lidem, kteří by svoje uplatnění hledali jen těžko.
I postižený člověk potřebuje zažít úspěch

Začít stavět by se mohlo už letos. „Pravděpodobné zahájení stavby je v průběhu letošního roku. V současné době je ubytovna ve fázi předání projektové dokumentace a přípravy podkladů k zadání podmínek k výběru zhotovitele,“ přiblížila Rajdlová a dodala, že hotovo by mělo být do 18 měsíců od zahájení stavby.

V souvislosti s přístavbou nového pavilonu bude věznice přijímat i nové zaměstnance. „V budoucnu se díky nové ubytovně počet zaměstnanců věznice skutečně navýší,“ potvrdila Rajdlová.

Další novinkou ve světelské věznici je změna na postu ředitelky. „Gabriela Slováková působila jako ředitelka Věznice Světlá nad Sázavou do 31. prosinci a ode dne 1. ledna působí jako ředitelka mužské věznice v Kuřimi. Změna působiště nastala na základě její vlastní žádosti,“ prozradila Rajdlová.

Momentálně je vypsané výběrové řízení. „V současné době je vedením věznice po dobu probíhajícího výběrového řízení pověřena vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu Monika Myšičková,“ informovala Rajdlová.