Společnost TGS Joint Venture, jejímž členem vedle italské a kazašské firmy byl také český Geosan Group, vyzývá ŘSD, aby bez zbytečného odkladu došlo k převzetí staveniště. Posunutí svodidel tak proběhne v režii ŘSD a na jaře se bude soutěžit nový zhotovitel. Dokončení modernizace tohoto úseku dálnice D1 plánované na rok 2020 se určitě protáhne.

„Důvodem pro odstoupení od smlouvy o dílo je zejména skutečnost, že zhotovitel v průběhu posledních několika měsíců realizace díla zjistil skryté překážky týkající se místa provádění díla,“ uvedla mluvčí Geosanu Vlasta Končelová.

Šlo prý o kolizi nově budované kanalizace se stávajícím tělesem dálnice a plynovodem, komplikací byly také odlišné geologické podmínky v místě založení nově budovaného mostu. „Obě tyto skryté překážky zhotovitel okamžitě oznámil objednateli a navrhl mu změnu díla. Dohody o změně smlouvy o dílo však dosud nebylo dosaženo,“ dodala Končelová.

D1 mezi Větrným Jeníkovem a Humpolcem.
ŘSD chce vykázat stavební firmu ze staveniště na D1

„Naše společnost udělala všechno pro to, abychom dílo pro ŘSD mohli do roku 2020 dokončit a předat do provozu,“ uvedl Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti Geosan Group, a pokračoval: „Bohužel nejnovější útoky ŘSD ukázaly, že objednatel o konstruktivní spolupráci s naší společností již nestojí. Nemáme tak jinou možnost, než se neuvážlivým, účelovým, nesprávným a politicky motivovaným krokům ŘSD bránit odstoupením od smlouvy o dílo a navazující ochranou naší společnosti právní cestou.

Podobné kroky plánuje i druhá strana, penále za nedodržení termínu dokončení totiž budou dle mluvčího ŘSD Jana Rýdla ve výši stovek milionů korun. „Společnost TGS Joint Venture dosud na výše zmíněné akci vybudovala především většinu nové středové kanalizace. V příštím roce pak měla provést zejména nový cementobetonový kryt dálnice,“ připomněla Končelová. Další postup bude záležet na probíhajících vyjednáváních, celá kauza ale zřejmě skončí u soudu.