„Letošním ročníkem se vyhlašovatel chce zaměřit na otázku, kam se za 10 let posunula bezpečnost ve zdravotnictví, a proto je 10. ročník soutěže zaměřen na kritéria bezpečnosti z hlediska pacientů nebo zdravotnických pracovníků. Další pohled může směřovat na výzvy v oblasti práva, lidských zdrojů nebo třeba v oblasti bezpečí prostředí," upřesnila mluvčí.
Tímto tématem chce kraj zdravotníky motivovat k předkládání konkrétních projektů zaměřených např. na řešení hygienických oblastí, dekubitů, MRSA, specifika klinických nebo ošetřovatelských procesů, kvalitu a bezbariérovost prostředí.

Moderní medicína a moderní zdravotnictví přináší kromě obrovského množství nových klinických poznatků, nových léků i moderních technologií také řadu nových rizik, jak pro pacienty, tak pro zdravotníky. Kombinací teoretických postupů, jak v oblasti léčebné péče, tak podpory rozhodovacího systému ve zdravotnictví (např. ICT) právě s praktickými zkušenostmi, můžeme značně podpořit zvýšení kvality a bezpečnosti. Termín pro podávání projektů je od 1. 7. 2017 do 31. 10. 2017.