„Opravu silnice v délce čtyř kilometrů připravujeme na letošní stavební sezónu. V současné době probíhá výběrové řízení, pokud bude zdárně skončeno, práce začnou nejdřív v květnu,“ informovala ředitelka ŘSD Marie Tesařová.

Předpokládané náklady na stavbu činí zhruba 50 milionů korun. „Oprava bude rozdělena do čtyř etap, vesměs bude probíhat na polovinách vozovky s průjezdem osobních vozidel, těžká doprava bude po celou dobu opravy vyloučena. Pouze v úseku dlouhém asi 400 metrů v Přibyslavi bude úplná uzavírka s objížďkou pro osobní vozidla. To je projednáno předběžně – konkrétní dopravní opatření bude projednávat až vybraný dodavatel,“ popsala průběh oprav ředitelka Tesařová.

Pleas chce v Brodě otevřít park pro veřejnost
Pleas chce v Brodě otevřít park pro veřejnost

Tento fakt ale příliš netěší vedení města Přibyslav. Jak podotkl starosta Martin Kamarád, chystá město Přibyslav na letošní rok stavbu kanalizace pro svoje dvě místní části, obce Dobrá a Keřkov. „Upřímně řečeno nám to zkomplikuje život, nemluvě o řidičích, protože ve směru od Havlíčkova Brodu - Keřkova a Havlíčkova Brodu - Dobré do Přibyslavi bude třeba překopat kvůli kanalizaci silnici I/19, takže doprava od Havlíčkova Brodu bude omezená, další omezení bude na řidiče čekat za Přibyslaví,“ konstatoval starosta.

S opravami silnice I/19, kterou řidiči považují za jednu z nejhorších na Havlíčkobrodsku, začalo ŘSD po etapách zhruba v roce 2012. Tehdy začala oprava silnice I/19, vedoucí v úseku mezi Přibyslaví, Stříbrnými Horami a Pohledem, rekonstrukcí silničního povrchu a sanací problematického svahu mezi Přibyslaví a Dobrou. Podle Marie Tesařové se v úseku Přibyslav – Stříbrné Hory prováděly velkoplošné opravy spojené s frézováním a pokládáním nového asfaltového koberce.

Na provádění těchto prací se podílely různé firmy. Jednalo se o investici v řádu milionů korun. Oprava komunikace v přibyslavské místní části Dobrá přišla zhruba na šest a   půl milionu korun, krátké úseky mezi Stříbrnými Horami a Pohledem asi na 1,5 milionu korun. Opravy trvaly od podzimu 2012 do léta 2013.

Potravinová banka Vysočina zrekonstruovala a rozšířila své prostory včetně skladových,
Potravin pro chudé přibývá, ale náklady na distribuci rostou