„Nachází se u nové okružní křižovatky silnic I/23 a I/38 Kasárna v okrese Jihlava. Byla vybudována na místě, kde do současné doby absentoval jakýkoliv hlásič povětrnostních jevů,“ informoval Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Součástí meteostanice je senzor teploty a vlhkosti vzduchu, srážkoměr, dohledoměr, ultrazvukový větrometr a dvě pohledové kamery s vozovkovými čidly. „Všechny stanice jsou osazeny atmosférickými senzory pro snímání teploty a vlhkosti vzduchu a srážek. Tam kde je to účelné, je přidaný senzor pro měření směru a rychlosti větru a dohledoměr,“ sdělil Buček.

Kamery napomohou k rychlejšímu zásahu silničářů. „Pracovat s těmito informacemi v on-line čase ve vztahu ke konkrétnímu místu umožňuje pracovníkům údržby nejen včas, efektivně a účinně na tyto kritické situace reagovat, ale také jim na základě zkušeností a dalších informací i účinně předcházet. To se sekundárně pozitivně promítá do bezpečnosti a plynulosti provozu i do nákladů na údržbu samotnou,“ poznamenal Martin Buček.