„Nepřejeme si další pokračování průzkumných geologických prací a dalších činností vedoucích k výběru lokality a umístění hlubinného úložiště na našem katastru,“ shodli se starostové z dotčených lokalit při společném jednání v úterý 20. listopadu. Zástupci obcí a spolků na Vysočině se dohodli, že budou nadále spolupracovat v odporu proti současnému konceptu úložiště a postupu ve vyhledávání lokality. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) podle nich nepostupuje transparentně a neinformuje pravdivě.

„Žádná vláda dosud nepředložila zákon o zapojení obcí a občanů do výběru lokality. Je to právní úprava, která by stanovila jasná pravidla pro obě strany a obcím zaručila zákonnou možnost hájit své oprávněné zájmy,“ upozornil starosta Jaroměřic nad Rokytnou Karel Müller.

V kraji Vysočina se v tuto chvíli nachází čtyři lokality, z celkových devíti, které jsou zvažované pro výstavbu hlubinného úložiště. Je to lokalita Hrádek v blízkosti krajského města, Horka u Budišova na Třebíčsku, Kraví hora na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje a lokalita Na Skalním poblíž Jaroměřic nad Rokytnou.

Na všech lokalitách se v minulosti správa úložišť snažila provádět průzkumy, poté výzkumy a geologická měření. „Správě se nepodařilo nashromáždit všechna data, podle kterých by mohla mezi lokalitami vybrat tu, která by splňovala bezpečnostní kritéria. Přesto se máme už v prosinci dozvědět, které čtyři lokality zůstanou v hledáčku SÚRAO i nadále a bude na nich provádět další průzkum,“ uvedl zastupitel obce Moravecké Pavlovice z lokality Kraví hora Martin Schenk.

V Kraji Vysočina se nachází Jaderná elektrárna Dukovany, mezisklad vyhořelého jaderného paliva a sklad nízko a středně aktivního radioaktivního odpadu v areálu elektrárny, chemická úpravna uranové rudy v Dolní Rožínce spolu s odkališti a uzavřené uranové doly. Tato zařízení sama o sobě podle účastníku setkání představují velkou zátěž pro současné i budoucí generace. I proto podle nich není vhodné, aby na území již takto zatíženého kraje vzniklo další jaderné zařízení, rozsáhlá stavba hlubinného úložiště jaderného odpadu.