Na bohatých oslavách se bude podílet Kulturní zařízení města Přibyslav, město, základní škola i přibyslavský aeroklub.

Mezi námi se pohybuje stále menší a menší počet žijících pamětníků, a snad i proto se neklade takový důraz na připomenutí válečných událostí. „Považuji proto za důležité v době, kdy se nejbližší válečný konflikt nachází v zemi necelých 500 kilometrů vzdálené od našich domovů, připomenout tyto události dávno minulé. Má-li mít totiž připomenutí konce druhé světové války reálný význam, musí nám, kromě ohlédnutí do minulosti, otevřít zásadní otázky pro budoucnost," zdůraznil nutnost připomenout si tragické válečné události starosta Martin Kamarád.

Jednu z akcí pro veřejnost organizuje kulturní zařízení společně s aeroklubem prvního května na přibyslavském letišti. Zde se bude konat Den otevřených dveří," informovala ředitelka Kulturního zařízení města Přibyslav, Zdeňka Valnerová. Na návštěvníky letiště čeká ukázka létajících strojů různých kategorií, budou mít možnost nahlédnout do zázemí činnosti aeroklubu a prohlédnout si historické motocykly Harley Davidson. Děti si budou moci vyzkoušet posezení ve skutečném letadle, případně se zúčastnit doprovodných her a soutěží.

Stopy války

O pár dni nato, sedmého května, otevře Kulturní zařízení města Přibyslav výstavu nazvanou Stopy války. Výstavu zahájí v 10 hodin dopoledne město Přibyslav společně se žáky základní školy. „Návštěvníci výstavy mohou na archivních fotografiích vidět, jak vypadalo za války město Přibyslav. Součástí oslav konce druhé světové války jsou i vzpomínky přímých účastníků. Například v dubnovém čísle Přibyslavského zpravodaje jsme zveřejnili první část vyprávění Ladislava Hladíka z Přibyslavi. Prožil druhou světovou válku v takzvaném totálním nasazení na Moravě. Zde musel společně s ostatními nasazenými stavět zákopy," upřesnila Valnerová.

Do programu oslav konce druhé světové války se aktivně zapojí také přibyslavská základní škola.

„Pro žáky jsme zajistili promítání filmu, pod názvem Běž, chlapče, běž. Vypráví osud židovského chlapce, kterému se podařilo válku přežít jen díky tomu, že zapřel svůj původ. Film bychom rádi použili i v rámci výuky na téma dnes velmi frekventované, jako je nesnášenlivost, náboženské či rasové konflikty," upřesnil ředitel základní školy Petr Adam.

Jak zdůraznil, budou to hlavně žáci základní školy, kteří se sedmého května zúčastní pietních aktů u různých památníků padlých v Přibyslavi, jako je socha vojáka v parčíku naproti restauraci U Kubínů, pamětní deska židovských obětí v areálu Kulturního zařízení města Přibyslav, či obelisk s urnou s popelem lidí, kteří zahynuli v Osvětimi na přibyslavském hřbitově. Nebude chybět ani procházka do obce Hřiště, která se stala svědkem tragického konce generála Luži.

Místa hrdinství utrpení a smrti

„V areálu školy připravujeme rovněž vernisáž výstavy nazvané Místa utrpení, smrti a hrdinství o válečných koncentračních táborech. Výstava je majetkem Sdružení politických vězňů sekce Osvětim. Doufáme, že se zahájení výstavy zúčastní také Asav Auerbach, jeden z vězňů vyhlazovacího tábora," dodal ředitel Adam.