Studii proveditelnosti zadalo k vypracování v těchto dnech Povodí Moravy. Dokončena by měla být na konci července příštího roku. „Tato studie má posoudit mimo jiné dopady na současný stav území, na jakost vody, socio-ekonomické dopady atd. Studie bude počítat s různými variantami velikosti vodního díla a případně doporučí nejvhodnější variantu. Další postup při přípravě výstavby vodního díla bude samozřejmě spojen s širokou a otevřenou debatou s dotčenými orgány, samosprávami a odbornou i laickou veřejností," informovala mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Nadšeni z toho, že by přehrada měla vzniknout v místech, která se mají v blízké době stát národní přírodní rezervací, nejsou ochránci přírody. „Jako odborník na botaniku a spoluautor inventarizačního průzkumu rostlin a vegetace v tom území bych z toho radost určitě neměl. Uvažovaná přehrada se bohužel dotýká vůbec nejcennější části toho území z hlediska biodiverzity rostlin a určitě i teplomilného hmyzu. Oblast soutoku Oslavy a Chvojnice, která by měla být přehradou postižena, je z tohoto hlediska mimořádně cenná," řekl Jan Roleček z Botanického ústavu Akademie věd ČR.

Povodí Moravy ubezpečuje, že bude spolupracovat jak s Ministerstvem životního prostředí, tak s dalšími institucemi.

Ustoupit přehradě by musely i některé chaty. „Je to rekreační oblast a jenom na našem katastru je 81 chat. Až to bude aktuální, tak k tomu bude určitě nějaká oponentura majitelů chat," upozornil starosta Kuroslep Vladimír Bureš.

Na otázku kolik a které by to přesně byly, má odpovědět chystaná studie. „Ve zvoleném profilu nádrže se jedná o hluboké údolí, ve kterém se nacházejí zejména rekreační objekty. V případě výstavby vodního díla by musely některé z nich stavbě ustoupit, konkrétnější informace ale budou známy až na základě výsledků právě prováděné studie ," sdělila Tomíčková.

Botanik Roleček navíc upozornil, že Třebíčsko již o jedno krásné údolí kvůli přehradě přišlo. I proto by se podle něj mělo uvažovat o jiné lokalitě, mimo okres.

„Je potřeba uvažovat rovněž v ohledu, že jde o další plán v území, kde již byla krajina významně zasažena jednak velkými přehradami i stavbou jaderné elektrárny kousek od mohelenské hadcové stepi. Myslím si, že by bylo dobré toto vzít v úvahu, a pokud je to nezbytné, tak hledat někde jinde," nabádá botanik Jan Roleček.

Rezerva Mostiště

Jedním z hlavních důvodů výstavby přehrady by mělo být její využití jako rezervy pro nádrž Mostiště. „Podle studií dopadů klimatické změny by mělo v dlouhodobém časovém horizontu dojít k poklesu kapacity vodního zdroje Mostiště až o 57 procent," varuje Tomíčková.

Využití by měla mít také pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Šlo by o doplňkový zdroj chladicí vody elektrárny. „A to i s ohledem na její uvažované rozšíření. Fungovala by i jako zdroj závlahové vody, ke zlepšení ekologických průtoků v době sucha na dolním úseku řeky Oslavy," dodala Tomíčková. Pomoci by měla i při zvládání povodní a možné je i energetické využití. Nové plánované přehrady by měly v budoucnu především pomoci zvládat velká sucha, která by měla být podle odborníků častější.

Podle botanika Jana Rolečka by se však měla hledat jiná řešení, která nebudeme muset vykupovat nezvratným ničením vzácné přírody. „Další řešení se hledají. Základní alternativa oproti stavbě přehrad jsou takzvaná krajinná řešení, která pomáhají zadržovat vodu v celé krajině například podpora mokřadů na horních částech vodních toků. To jsou věci, které souvisí nejen s ochranou proti suchu, ale i s ochranou proti povodním. Podporujeme dlouhodobá koncepční opatření na krajinné úrovni, a ne technokratická řešení, která nabízí rychlá řešení problému, ale za cenu dalšího poškození krajiny," popsal Roleček.

Mapa plánované přehrady. O přesné poloze přehrady rozhodne až studie.