Průmyslové firmy čelí nedostatku dělnických a technických profesí. „Myslím si, že tady bude potřeba součinnost nejen zaměstnavatelů a škol, ale i jiných orgánů. Pomáháme si tím, že přijímáme lidi ze zahraničí. Řeknu zcela otevřeně, že zaměstnáváme v dělnicích profesí Ukrajince a Vietnamce a v technických profesích absolventy vysokých škol v Bělorusku a Kazachstánu,“ prozradil generální ředitel Motorpalu Radim Valas.

„Jiná možnost není, protože nedostatek kvalifikovaných pracovníků je opravdu velký. Lidí z technických oborů moc není a poptávka po nich je obrovská. Zejména pak pro firmy, které se rozrůstají a potřebují nové zaměstnance,“ pokrčil rameny Valas.

V příštím roce bude firma potřebovat další zaměstnance. Jejich přesný počet ale zatím neví. „Bude se to dost odvíjet od naší zakázky v Indii. V současně době odhadujeme potřebu tak padesáti šedesáti lidí na příští rok. Takže budeme přijímat,“ poodhalil Valas.

Nedostatek pracovníků ovlivňuje i nízká porodnost. „Je potřeba si uvědomit, že budou přicházet do věku mladé ženy, které jsou z už slabších populačních ročníků. Takže stavět nové závody, pokud se nebude jednat o stavby s vysokou přidanou hodnotou, nemá smysl. Nepočítejme, že mimo Ukrajinců zvýšíme počet lidí pracujících v našich průmyslových závodech,“ podotkla Alena Štěrbová, prorektorka pro rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava.

Lidé se mohou nejenom koukat, ale také si pod odborným vedením zkusit něco vyrobit.
Adventní skláření je už ve škrdlovické huti tradicí

Motorpal spolupracuje i se školami. „Teď se snažíme o spolupráci z jihlavským učilištěm. Máme takovou ideu, že bychom od nového školního roku v prostorách naší nástrojárny, která je velice dobře vybavená pro tyto účely, otevřeli kurz pro pět až deset mladých lidí, učňů, kteří by do Motorpalu docházeli. dokonce uvažujeme, že povoláme i nějaké mistry, kteří jsou dnes už v důchodu, aby se jim věnovali,“ nastínil Valas. „Snažíme se prezentovat i na vysokých školách, abychom přilákali lidi z technických oborů a řekli jim, co Motorpal dělá, jaké jsou u nás možnosti a jak se u nás mohou seberealizovat,“ dodal Valas.

Studenti sem mohou chodit na různé stáže nebo brigády. „Máme u nás systém diplomových prací. Pokud jsou studenti šikovní, tak chodí i během letních prázdnin na brigády, a někteří mají dokonce částečný pracovní poměr, kdy v rámci studia dochází do firmy. To se nám hodně osvědčilo, protože absolventi pak zůstávají u nás v Motorpalu. Zájem o tuto práci je, protože si myslím, že je tato práce opravdu zajímavá a každý se tam najde,“ řekl s úsměvem Valas.

Motivovat studenty pro práci v technických oborech se snaží i Kraj. „Jsme schopni ovlivnit maximálně naše školy, dovybavit je, zlepšit tam atmosféru, ale aktivitu firmy musí vyvinou samy, pokud si chtějí předjednat budoucí zaměstnance. Začínáme už s dětmi prvních tříd, starší žáci mají stavebnice Mercury, pak stavíme svůj kaipan a mnohé další. Je to snaha přitáhnout děti k manuálním oborům,“ upřesnil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.