Škody po velké vodě, která se prohnala Českou republikou, se teprve ukážou. Už nyní ovšem Oblastní charita v Jihlavě vyzývá případné dobrovolníky, aby sledovali aktuální situaci. V případě, že mají lidé zájem osobně pomoci, mohou se Charitě přihlásit. „Až tak za dva tři týdny se ukáže, jaká pomoc bude v zasažených oblastech nejvíce potřeba. Už nyní ovšem přijímáme kontakty na dobrovolníky, kteří jsou ochotni s odstraňováním následků povodní pomoci," vysvětlil pracovník jihlavské Charity Roman Mezlík, který má tuto agendu na starosti.

Lidem, kteří by se chtěli do pomoci aktivně zapojit, Mezlík radí následující. „Určitě sledujte aktuální situaci. Lidé kolikrát v dobré víře nakoupí nějakou materiální pomoc, ale nakonec se zjistí, že to není potřeba," varuje Mezlík před ukvapeným jednáním ve snaze pomoci.

Rozhodně také lidé nemají jezdit do oblastí zasažených povodněmi na vlastní pěst. Když na sebe nechají kontakt na pracovišti Charity, určitě se včas dozví, kde bude pomoc potřeba. „V prvních dnech se nám několik lidí ozvalo, takže se jim ozveme, až budeme vědět více," doplnil pro úplnost Mezlík. Jihlavská Charita počítá také s tím, že případně uvolní na pomoc i některé dobrovolníky z vlastních řad.

Holiny a fyzička

Například Radka Běhalová, která v jihlavské Charitě pracuje, má s dobrovolnickou prací po povodních vlastní zkušenosti. Před třemi lety pomáhala s odstraňováním následků povodní na Liberecku. „Př posledních povodních jsme pomáhali s úklidem kolem domů a dělali nezbytné fyzické práce," podělila se o vlastní zkušenosti Radka Běhalová. „Pamatuji si, že jsme tehdy otloukali omítku domů zasažených velkou vodou a připravovali ji na další stavební práce," upřesnila k dobrovolnické pomoci pracovnice jihlavské Charity. Kdo chce pomáhat, nesmí se bát fyzické práce.

Charita také v těchto případech, kdy je potřeba, vysílá odborné pracovníky. Ti například pomáhají lidem zasaženým povodněmi zvládat situaci po psychické stránce.

Lidé, kteří chtějí pomoci ihned, mohou zasílat finanční podporu na zřízené bankovní konto. Více se zájemci dozví na webových stránkách www.povodne.charita.cz.