V liturgickém kalendáři ka-tolické církve je to právě středa, která předchází první neděli postní – a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé stejně jako datum Velikonoc.

Na Popeleční středu se věřícím dává na čelo znamení kříže popelem a s formulí: „Pa-matuj, že prach jsi a v prach se obrátíš."
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání.