Napůl zřícený historický most překlenující řeku v Ronově nad Sázavou se dočkal záchrany. Nevšední technicko-kulturní památku začnou opravovat dělníci a technici stavební společnosti Evos-Hydro z Ledče nad Sázavou.

„Máme dobrý pocit, že po složitých jednáních všechny zúčastněné strany dospěly k dohodě a první květnové pondělí rekonstrukce opravdu začne, předpokládáme, že dílo bude dokončeno 31. srpna," řekl Deníku starosta Přibyslavi Jan Štefáček.  Pokud práce nezdrží povodně, první chodci po mostě projdou a první osobní automobily přes něj projedou začátkem září.

Jak už Deník informoval, jeden z deseti nejstarších kamenných mostů v Čechách a na Moravě dostal tři smrtící rány – první při lámání ledových ker, druhou za prudké povodně, třetí a konečnou, když navzdory zákazu na něj vjela těžká stavební technika a již oslabený most prolomila a ze středověké památky zbylo torzo. Záchranné práce zdržely dohady, neshody a spory města Přibyslav, památkářů a stavebních úřadů.

Cena opravy: dva miliony korun

„Vybrat kvalifikovanou firmu k tak náročné opravě nebylo snadné, nakonec rozhodla zkušenost a odborná zdatnost stavební společnosti Evos-Hydro z Ledče nad Sázavou, která ovládá klasickou kamenickou práci," uvádí Štefáček a zdůrazňuje, že rekonstrukci v ceně téměř dvou milionů korun zaplatí městská samospráva. Částkou 350 000 korun přispěl Kraj Vysočina. O dotaci 300 000 korun ze státního havarijního fondu bylo požádáno Ministerstvo kultury. Odpověď zatím nepřišla.

Nad záchranou mostu dohlédne Národní památkový ústav, jeho Územní odborné pracoviště v Telči.

Aby se zabránilo krádežím stavebního materiálu, bude celý prostor oplocen a hlídán. Důležité slovo má už nyní koordinátor bezpečnosti práce. Protože by stavba dočasné náhradní lávky přišla na víc než 200 tisíc korun, lidé se na levý břeh Sázavy dostanou pěšky, a se svolením Dopravního inspektorátu v Havlíčkově Brodě i auty, oklikou po cyklistické stezce. Přibyslavská radnice vytiskla varovné cedule s apelem, ať cyklisté v dotčeném úseku čtyř set metrů jezdí obezřetně.
Kámen pro opravu mostu se bude lámat sedm kilometrů níže po proudu Sázavy, v kamenolomu společnosti Českomoravský štěrk v Pohledu.

„Jsme připraveni vyhovět všem požadavkům a bude nám ctí, když památný most v Ronově bude obnoven z naší tvrdé ruly. Je zřejmé, že vzhledem ke krátké vzdálenosti, která ho dělí od našeho lomu, se naše rula nebude nijak zvlášť lišit od původního kamene," soudí vedoucí lomu v Pohledu Radim Lex.

Zatímco kámen je už určen a vybrán, ještě se rozhoduje o vhodném druhu písku. Zvláštností je, že ronovský most po opravě dostane vápennou omítku, takže nebude jako dosud šedý, ale bílý.

Ivo Havlík